30.VI. Kochany Leszku! Posyłam Ci wyborny środek – wiele razy wypróbowany przeze mnie – na żołądkowe niedomagania, zgagę, odbijania, „palenie” i inne podobne świństwa. Należy go zażyć piętnaście minut przed jedzeniem, ale t y l k o j e d n ą c z w a r t ą c z ę ś ć p a s t y l k i. Jeśli zapomnisz, weź po jedzeniu, lub kiedykolwiek czujesz kwasy, masz odbijania itd. Ja tak robię – i p o m a g a m i n i e z w y k l e. Jeśli masz b a r d z o s i l n e „palenie”, weź p o ł o w ę p a s t y l k i. Nie wiem, jak to się nazywa, powiem Ci we wtorek. Ściskam Cię mocno Kazimierz