Zaloguj się
Aktualizacja: 2 lipiec 2018
(utw. 2 lipiec 2018, 11:17)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
Z pikadorskim pozdrowieniem,
ze skamandryckim życzeniem
z piłsudczykowskim turoniemPrawdopodobnie jest to wspomnienie o odbytym w 1922 r. w Belwederze na zaproszenie Józefa Piłsudskiego przedstawieniu Pierwszej szopki warszawskiej, współautorstwa Lechonia, Słonimskiego i Tuwima, której prapremiera odbyła się w słynnej kawiarni Ziemiańska. Niecodzienne zaproszenie do Belwederu i niespodziankę, jaką dla zgromadzonych ministrów zamiast nadzwyczajnego posiedzenia rządu było przedstawienie kukiełkowe, opisał Lechoń po latach we wspomnieniowym tekście Piłsudski i Żeromski w „Wiadomościach” 1948, nr 18 (109) z 2 maja; przedr. w: J. Lechoń, Portrety ludzi i zdarzeń, dz. cyt., s. 137–146.,
z emigranckim szarym koniem
rymem, który robi bokiem,
z nowojorskim do sim rokiemChodzi o formułę staropolskich życzeń Do siego roku!, oznaczającą życzenia pomyślności na przyszłość, „do następnego roku”.,
z podmariackim Starym dziadkiemByć może jest to ponownie aluzja do Piłsudskiego, nazywanego wśród swoich byłych żołnierzy i zwolenników Starym albo Dziadkiem, pochowanego w Krakowie (wprawdzie nie w kościele Mariackim, ale na Wawelu).
dzieli z Tobą się opłatkiem
Twój najukochańszy Leszek
Wszystkie
Osoba
Piłsudski Józef (1)
Utwór
Pierwsza szopka warszawska (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Odręczny dopisek czarnym atramentem na kartce na Boże Narodzenie i Nowy Rok z okolicznościową ilustracją i drukowanymi życzeniami:
„Christmas Greetings and the best wishes for the New Year”; bez daty.

Język:

pl

Oryginał

Data utworzenia: 2018-07-02 11:17:51
Z pikadorskim pozdrowieniem,
ze skamandryckim życzeniem
z piłsudczykowskim turoniemPrawdopodobnie jest to wspomnienie o odbytym w 1922 r. w Belwederze na zaproszenie Józefa Piłsudskiego przedstawieniu Pierwszej szopki warszawskiej, współautorstwa Lechonia, Słonimskiego i Tuwima, której prapremiera odbyła się w słynnej kawiarni Ziemiańska. Niecodzienne zaproszenie do Belwederu i niespodziankę, jaką dla zgromadzonych ministrów zamiast nadzwyczajnego posiedzenia rządu było przedstawienie kukiełkowe, opisał Lechoń po latach we wspomnieniowym tekście Piłsudski i Żeromski w „Wiadomościach” 1948, nr 18 (109) z 2 maja; przedr. w: J. Lechoń, Portrety ludzi i zdarzeń, dz. cyt., s. 137–146.,
z emigranckim szarym koniem
rymem, który robi bokiem,
z nowojorskim do sim rokiemChodzi o formułę staropolskich życzeń Do siego roku!, oznaczającą życzenia pomyślności na przyszłość, „do następnego roku”.,
z podmariackim Starym dziadkiemByć może jest to ponownie aluzja do Piłsudskiego, nazywanego wśród swoich byłych żołnierzy i zwolenników Starym albo Dziadkiem, pochowanego w Krakowie (wprawdzie nie w kościele Mariackim, ale na Wawelu).
dzieli z Tobą się opłatkiem
Twój najukochańszy Leszek