Zaloguj się
Aktualizacja: 9 lipiec 2018
(utw. 9 lipiec 2018, 10:40)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
Bo czułość, czułość bynajmniej nie jest mrzonką –
Zgaduję ją, gdy faluje Twa pierś okryta koronkąJest to naśladownictwo jednej ze strof wiersza Antoniego Słonimskiego Czułość z tomu Parada (Warszawa 1920), która brzmi: „Czułość, o, czułość
Bynajmniej nie jest mrzonką –
Zgaduję ją, gdy faluje
Twa pierś owita koronką”
(cyt. za: A. Słonimski, Poezje zebrane, Warszawa 1964, s. 75).

Żuk-SkarszewscyPodpis jest żartobliwą aluzją do nazwiska drugorzędnego pisarza, Tadeusza Żuk-Skarszewskiego
Wszystkie
Osoba
Żuk-Skarszewski Tadeusz (1)
Utwór
Czułość (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Odręczny dopisek czarnym atramentem na kartce na Boże Narodzenie i Nowy Rok z okolicznościową ilustracją i drukowanymi życzeniami:
„With Every Good Wish for Christmas and the New Year”; bez daty (najpóźniej grudzień 1952; jeszcze bez Grzegorza, przebywającego w USA od czerwca 1953).

Język:

pl

Oryginał

Data utworzenia: 2018-07-09 10:40:03
Bo czułość, czułość bynajmniej nie jest mrzonką –
Zgaduję ją, gdy faluje Twa pierś okryta koronkąJest to naśladownictwo jednej ze strof wiersza Antoniego Słonimskiego Czułość z tomu Parada (Warszawa 1920), która brzmi: „Czułość, o, czułość
Bynajmniej nie jest mrzonką –
Zgaduję ją, gdy faluje
Twa pierś owita koronką”
(cyt. za: A. Słonimski, Poezje zebrane, Warszawa 1964, s. 75).

Żuk-SkarszewscyPodpis jest żartobliwą aluzją do nazwiska drugorzędnego pisarza, Tadeusza Żuk-Skarszewskiego