Zaloguj się
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
Druk: Merry Christmas and the best wishes for a happy New YearAng.: Wesołych świąt Bożego Narodzenia z najlepszymi życzeniami szczęśliwego Nowego Roku.
jedna żaba
druga żaba
i trzecia żaba
pod „podpisami” rysunek serca, w którym wpisano: a napisz, czy przyjedziesz

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Odręczny podpis czarnym atramentem na kartce z okolicznościową ilustracją (św. Mikołaja z reniferem i prezentami) i drukowanymi życzeniami; bez daty (najwcześniej grudzień 1953, bo już także od Grzegorza).

Język:

pl

Oryginał

Data utworzenia: 2018-07-09 10:58:14
Druk: Merry Christmas and the best wishes for a happy New YearAng.: Wesołych świąt Bożego Narodzenia z najlepszymi życzeniami szczęśliwego Nowego Roku.
jedna żaba
druga żaba
i trzecia żaba
pod „podpisami” rysunek serca, w którym wpisano: a napisz, czy przyjedziesz