Druk: Merry Christmas and the best wishes for a happy New YearAng.: Wesołych świąt Bożego Narodzenia z najlepszymi życzeniami szczęśliwego Nowego Roku. jedna żaba druga żaba i trzecia żaba pod „podpisami” rysunek serca, w którym wpisano: a napisz, czy przyjedziesz