Zaloguj się
Aktualizacja: 9 lipiec 2018
(utw. 9 lipiec 2018, 11:18)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
Drogi Panie Janie,
Chcę Pana, jako Dyrektora Instytutu, prosić o wielką przysługę. Ja zbieram wszystko, co dotyczy Kazimierza, fakty, daty, wspomnienia i przede wszystkim listy. Wiem, że Instytut posiada sporo listów pisanych do Lechonia. Czy mogłabym dostać fotokopie tych listów? Byłabym Panu nieskończenie wdzięczna, gdyby Pan to sprawił, żeby one znalazły się również i w moich rękach. Gdyby Pan przyjechał kiedy do Londynu, proszę, niech się Pan zgłosi i do mnie. Telefon 589-6023. Łączę pozdrowienia i piękne ukłony
Halina Wierzyńska
Wszystkie
Organizacja
Polski Instytut Naukowy w Ameryce (2)
Osoba
Lechoń Jan (1)
Librach Jan (1)
Wierzyńska Halina (1)
Wierzyński Kazimierz (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

List pisany na maszynie, z odręcznym podpisem, pisany na tzw. papeterii lotniczej (złożony list tworzy kopertę); data stempla pocztowego: 6 MAR, 1970; adresat: Mr. Jan Librach // Polish Institute of Arts and Sciences// 59 East 66 Street // New York, N.Y. 10021 // USA; nadawca: Halina Wierzynska // 18, Queen’s Gate Terrace // London S.W. 7.

Język:

pl

Oryginał

Data utworzenia: 2018-07-09 11:18:29
Drogi Panie Janie,
Chcę Pana, jako Dyrektora Instytutu, prosić o wielką przysługę. Ja zbieram wszystko, co dotyczy Kazimierza, fakty, daty, wspomnienia i przede wszystkim listy. Wiem, że Instytut posiada sporo listów pisanych do Lechonia. Czy mogłabym dostać fotokopie tych listów? Byłabym Panu nieskończenie wdzięczna, gdyby Pan to sprawił, żeby one znalazły się również i w moich rękach. Gdyby Pan przyjechał kiedy do Londynu, proszę, niech się Pan zgłosi i do mnie. Telefon 589-6023. Łączę pozdrowienia i piękne ukłony
Halina Wierzyńska