Zaloguj się
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
22. X.

Kochany Leszku,
Od dawna nie mam listu. Co to znaczy? Przyjadę w środę wieczorem i zostanę przez czwartek i pół piątku. Albo o 7 - e j p o c i ą g i e m albo p ó ź n i e j s a m o c h o d e m. Będę pod telefonem C I r c l a 6 - 7 9 6 4. Zadzwoń, proszę Cię – najpóźniej do 10.30 w nocy. Ściskam Cię i niepokoję się.
Kazimierz
Wszystkie
Osoba
Lechoń Jan (1)

Publikacja

Miejsce w katalogu

Informacje bibliograficzne

List pisany granatowym atramentem na arkuszu papieru listowego z nadrukiem: P.O. Box 525 // Sag Harbor, L.I., N.Y.; na zachowanej kopercie data stempla pocztowego: OCT 23, 1950, co oznacza wysłanie listu w dzień po napisaniu; adresat: Mr. Jan Lechon // c/o Mrs. Marburg// 514 West 114th Street // New York, N.Y.; nadawca: P.O. Box 525 // Sag Harbor, L.I., N.Y.

Język:

pl

Oryginał

Data utworzenia: 2018-07-09 18:03:02
Miejsce utworzenia: Sag Harbor
22. X.

Kochany Leszku,
Od dawna nie mam listu. Co to znaczy? Przyjadę w środę wieczorem i zostanę przez czwartek i pół piątku. Albo o 7 - e j p o c i ą g i e m albo p ó ź n i e j s a m o c h o d e m. Będę pod telefonem C I r c l a 6 - 7 9 6 4. Zadzwoń, proszę Cię – najpóźniej do 10.30 w nocy. Ściskam Cię i niepokoję się.
Kazimierz