Zaloguj się
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
Drogi Żuczku!
Ruby Crowned KingletPolska nazwa tego gatunku ptaka to ogniczek. zapytuje Cię, czy byś mu nie przysłał „synopsisu”Synopsis – zarys, skrót lub streszczenie dzieła naukowego lub literackiego. Towarzysza Października. Ruby nic nie przyrzeka – ale coś mu chodzi po głowie – może się ptaszkowi coś uda. Rubci od dwu dni bardzo stuka dzióbkiem w papier – jest nowy wierszykZ notatek dziennikowych z tego okresu wynika, że Lechoń tworzył wówczas wiersz Burza., zaczęło się krajanie i popycha się jeszcze „coś”. A co? A co? A co? Taradaradarazdwa bymcyk cyk cyk cyk!
Ściskam Cię mocno, Halusi padam do nóg
Leszek
Wszystkie
Osoba
Lechoń Jan (1)
Wierzyńska Halina (1)
Wierzyński Kazimierz (1)
Utwór
Burza (1)
Towarzysz Październik (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

List pisany czarnym atramentem na ozdobnym karnecie z kolorową reprodukcją rysunku Johna Jamesa Audubona „Ruby Crowned Kinglet” (z albumu „Birds of America”); na oryginale adnotacja ołówkiem ręką Haliny Wierzyńskiej: „10.I.1951.”, na odpisie maszynopisowym data ta zapisana tak, jak by była w oryginale.

Język:

pl

Oryginał

Data utworzenia: 2018-07-23 20:25:10
Drogi Żuczku!
Ruby Crowned KingletPolska nazwa tego gatunku ptaka to ogniczek. zapytuje Cię, czy byś mu nie przysłał „synopsisu”Synopsis – zarys, skrót lub streszczenie dzieła naukowego lub literackiego. Towarzysza Października. Ruby nic nie przyrzeka – ale coś mu chodzi po głowie – może się ptaszkowi coś uda. Rubci od dwu dni bardzo stuka dzióbkiem w papier – jest nowy wierszykZ notatek dziennikowych z tego okresu wynika, że Lechoń tworzył wówczas wiersz Burza., zaczęło się krajanie i popycha się jeszcze „coś”. A co? A co? A co? Taradaradarazdwa bymcyk cyk cyk cyk!
Ściskam Cię mocno, Halusi padam do nóg
Leszek