Zaloguj się
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
To ostatnie moje piórko,
Co ma lecieć z lotną chmurką,
Co jak dobrej wróżki ręką
Ma zapukać w Twe okienko.
Ale kto tam w oknie siedzi?
Czemu nie ma odpowiedzi?
Jeszcze jedna zwłoka mała.
Fiut! I kwita z Kardynała.

Publikacja

Informacje bibliograficzne

List bez podpisu, pisany czarnym atramentem na ozdobnym karnecie z kolorową reprodukcją rysunku Johna Jamesa Audubona „Cardinal” [Kardynał] (z albumu „Birds of America”); na oryginale adnotacja ołówkiem ręką Haliny Wierzyńskiej: „11.I.1951.”, na odpisie maszynopisowym data ta zapisana tak, jak by była w oryginale.

Język:

pl

Oryginał

Data utworzenia: 2018-07-23 20:35:42
To ostatnie moje piórko,
Co ma lecieć z lotną chmurką,
Co jak dobrej wróżki ręką
Ma zapukać w Twe okienko.
Ale kto tam w oknie siedzi?
Czemu nie ma odpowiedzi?
Jeszcze jedna zwłoka mała.
Fiut! I kwita z Kardynała.