Zaloguj się
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
26 stycznia
Kochany Leszku,
Ani słowa odpowiedzi, dlaczego? Napisz mi, co na „Twoim odcinku” – n a t y c h m i a s t. Czy są zmiany? Śniłeś mi się dwa dni temu i byłem pewny, że albo wysłałeś list, albo go piszesz, tymczasem ani słowa. Czekam niecierpliwie. Co znaczyła, że kardynał ma pewny pomysłWierzyński odwołuje się do listu z [10 stycznia 1951], w którym Lechoń sugeruje pewne starania związane ze sztuką Towarzysz Październik, żartobliwie kryjąc się za postacią ptaszka ogniczka, nie kardynała (z listu [11 stycznia 1951]).? Guterman się nie odzywa, ale pisał mi, że pracuje nad przekłademChodzi o tłumaczenie tejże sztuki.. Jak przypuszczałem, miesiąc to za krótki termin na taką pracę.
Proszę o duży list
natychmiast K&H
Obok inicjałów w podpisie rysunek serca przebitego strzałą
Wszystkie
Osoba
Guterman Norbert (1)
Lechoń Jan (1)
Utwór
Towarzysz Październik (1)

Publikacja

Miejsce w katalogu

Informacje bibliograficzne

List pisany czarnym atramentem na papierze listowym z nadrukiem:
P.O. Box 525 // Sag Harbor, L.I., N.Y.; na zachowanej kopercie data stempla pocztowego: JAN 26, 1951; adresat: Mr. Jan Lechon // c/o Mrs. Marburg // 514 West 114th Street // New York 25, N.Y.; nadawca: P.O. Box 525 // Sag Harbor, L.I., N.Y.

Język:

pl

Oryginał

Data utworzenia: 2018-08-02 14:59:53
Miejsce utworzenia: Sag Harbor
26 stycznia
Kochany Leszku,
Ani słowa odpowiedzi, dlaczego? Napisz mi, co na „Twoim odcinku” – n a t y c h m i a s t. Czy są zmiany? Śniłeś mi się dwa dni temu i byłem pewny, że albo wysłałeś list, albo go piszesz, tymczasem ani słowa. Czekam niecierpliwie. Co znaczyła, że kardynał ma pewny pomysłWierzyński odwołuje się do listu z [10 stycznia 1951], w którym Lechoń sugeruje pewne starania związane ze sztuką Towarzysz Październik, żartobliwie kryjąc się za postacią ptaszka ogniczka, nie kardynała (z listu [11 stycznia 1951]).? Guterman się nie odzywa, ale pisał mi, że pracuje nad przekłademChodzi o tłumaczenie tejże sztuki.. Jak przypuszczałem, miesiąc to za krótki termin na taką pracę.
Proszę o duży list
natychmiast K&H
Obok inicjałów w podpisie rysunek serca przebitego strzałą