Zaloguj się
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
1. IV.
Kochany Leszku!
Dostałem b. niejasno napisany list od Kuttenów, że urządzają jakiś wieczór recytacji angielskich p. Karola de Suza (radiowca i recytatora). Pytają się o przekłady Twoich wierszy. Jeśli masz, poślij im – jeśli Ci niezręcznie, przyślij mnie, ja im prześlę.
Wieczór ma odbyć się w kwietniu, oni proszą o pośpiech. Poradziłem im The Great ImprovisationWielka Improwizacja Mickiewicza. Co jeszcze można im wskazać? Kiedy wyjdą te przekłady z Twoim wstępem?Mowa o tomie Selected Poems [Wiersze wybrane] Mickiewicza, red. Clark Mills, z przekładami m.in. W.H. Audena, N. Gutermana, D. Davie’ego, L. Krzyżanowskiego, opatrzonym wstępem krytycznym Lechonia pt. Adam Mickiewicz, którego wydanie nastąpiło dopiero w 1956 r. (New York).
Ściskam Cię, napisz zaraz
Kazimierz
Wszystkie
Osoba
Kuttenowie Antoni i Felicja (1)
Lechoń Jan (1)
Suze Carl de (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

List pisany granatowym atramentem na papierze listowym z nadrukiem: P.O. Box 525 // Sag Harbor, L.I., N.Y.; na zachowanej kopercie data stempla pocztowego: APR 2, 1951, co wskazuje, że list był wysłany dzień po napisaniu; adresat: Mr. Jan Lechon // c/o Mrs. Marburg // 514 West 114th Street // New York 25, N.Y.

Język:

pl

Oryginał

Data utworzenia: 2018-08-06 16:47:08
Miejsce utworzenia: Sag Harbor
1. IV.
Kochany Leszku!
Dostałem b. niejasno napisany list od Kuttenów, że urządzają jakiś wieczór recytacji angielskich p. Karola de Suza (radiowca i recytatora). Pytają się o przekłady Twoich wierszy. Jeśli masz, poślij im – jeśli Ci niezręcznie, przyślij mnie, ja im prześlę.
Wieczór ma odbyć się w kwietniu, oni proszą o pośpiech. Poradziłem im The Great ImprovisationWielka Improwizacja Mickiewicza. Co jeszcze można im wskazać? Kiedy wyjdą te przekłady z Twoim wstępem?Mowa o tomie Selected Poems [Wiersze wybrane] Mickiewicza, red. Clark Mills, z przekładami m.in. W.H. Audena, N. Gutermana, D. Davie’ego, L. Krzyżanowskiego, opatrzonym wstępem krytycznym Lechonia pt. Adam Mickiewicz, którego wydanie nastąpiło dopiero w 1956 r. (New York).
Ściskam Cię, napisz zaraz
Kazimierz