Zaloguj się
Aktualizacja: 8 luty 2019
(utw. 6 sierpień 2018, 17:12)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
P i ą t e k.
Kochany Leszku,
Donoszę Ci na chybcika, że do dziś – tzn. d o r a n n e j p o c z t y w p i ą t e k (po południu mało co przychodzi) czeku nie dostałem. Jeśli go dostanę, a będzie datowany, jak zwykle, 1-go b.m. – zaświadczy najlepiej o punktualności i precyzji działania naszej instytucji.
Proszę Cię, zadzwoń z a r a z do Solskiego i spytaj go 1) czy on dostał czek w tym miesiącu i 2) k i e d y dostał w marcu (wiem, że z dużym opóźnieniem). – N a p i s z m i o t y m z a r a zW oryginale słowo „zaraz” podkreślone dwukrotnie. , bardzo Cię proszę.
Kończę już, bo chcę, by ten list odszedł jeszcze dziś o trzeciej po poł[udniu], tak byś Ty go miał w sobotę rano.
Proszę Cię, odpisz mi w s o b o t ę, bym dostał Twoją odpowiedź w poniedziałek. Zależy mi bardzo na tym.
Ściskam Cię mocno i czule Twój
Bushel
of Poppyseeds
Ang.: Korzec maku.
Wszystkie
Osoba
Lechoń Jan (1)
Solski Ludwik właśc. Ludwik Sosnowski (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

List pisany czarnym atramentem dwustronnie na papierze listowym z nadrukiem: P.O. Box 525 // Sag Harbor, L.I., N.Y.; dokładna data – 13 kwietnia 1951 – ustalona na podstawie treści, także w związku z treścią listu następnego oraz kalendarza; na odpisie maszynopisowym odręczna uwaga Haliny Wierzyńskiej: czy nie 1951, kiedy ukazał się „Korzec maku”.

Język:

pl

Oryginał

Data utworzenia: 2018-08-06 17:12:06
Miejsce utworzenia: Sag Harbor
P i ą t e k.
Kochany Leszku,
Donoszę Ci na chybcika, że do dziś – tzn. d o r a n n e j p o c z t y w p i ą t e k (po południu mało co przychodzi) czeku nie dostałem. Jeśli go dostanę, a będzie datowany, jak zwykle, 1-go b.m. – zaświadczy najlepiej o punktualności i precyzji działania naszej instytucji.
Proszę Cię, zadzwoń z a r a z do Solskiego i spytaj go 1) czy on dostał czek w tym miesiącu i 2) k i e d y dostał w marcu (wiem, że z dużym opóźnieniem). – N a p i s z m i o t y m z a r a zW oryginale słowo „zaraz” podkreślone dwukrotnie. , bardzo Cię proszę.
Kończę już, bo chcę, by ten list odszedł jeszcze dziś o trzeciej po poł[udniu], tak byś Ty go miał w sobotę rano.
Proszę Cię, odpisz mi w s o b o t ę, bym dostał Twoją odpowiedź w poniedziałek. Zależy mi bardzo na tym.
Ściskam Cię mocno i czule Twój
Bushel
of Poppyseeds
Ang.: Korzec maku.