Zaloguj się
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
Na pierwszej stronie karnetu drukowany napis:
Brithday Greetings to a Fine Young ManAng.: Życzenia urodzinowe dla świetnego młodego mężczyzny.
i kolorowy rysunek młodego dziarskiego kogucika. Wewnątrz karnetu, na trzeciej stronie drukowane życzenia:
Hello there, Young Man!
Good wishes to you
For a Real Happy Birthday
And many more, too!Ang.: Cześć, młody człowieku! Wszystkiego najlepszego dla ciebie na prawdziwie szczęśliwe urodziny oraz wiele kolejnych dni.
Pod tekstem narysowany czarnym atramentem – w „stylu” Wierzyńskiego – bukiet kwiatów ze wstęgą, w której wpisano odręcznie:
FROM… ???Ang.: Od kogo???

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Okolicznościowy karnet z życzeniami urodzinowymi; data stempla pocztowego na zachowanej kopercie: MAR 18, 1953; adresat: Mr. Jan Lechon // 505 East 82nd Str. // New York, N.Y.; nadawca: P.O. Box 525 // Sag Harbor, L.I., N.Y.

Język:

en

Oryginał

Data utworzenia: 2018-08-22 13:28:17
Na pierwszej stronie karnetu drukowany napis:
Brithday Greetings to a Fine Young ManAng.: Życzenia urodzinowe dla świetnego młodego mężczyzny.
i kolorowy rysunek młodego dziarskiego kogucika. Wewnątrz karnetu, na trzeciej stronie drukowane życzenia:
Hello there, Young Man!
Good wishes to you
For a Real Happy Birthday
And many more, too!Ang.: Cześć, młody człowieku! Wszystkiego najlepszego dla ciebie na prawdziwie szczęśliwe urodziny oraz wiele kolejnych dni.
Pod tekstem narysowany czarnym atramentem – w „stylu” Wierzyńskiego – bukiet kwiatów ze wstęgą, w której wpisano odręcznie:
FROM… ???Ang.: Od kogo???