Zaloguj się
Aktualizacja: 9 marzec 2020
(utw. 22 sierpień 2018, 18:58)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
Cher Grześ,
Les bruits ou[t] couru pendant mon séjour à Sag Harbor qu’une souscription nationale a été ouverte, dont le but est l’achat de l’appa- reil de télévision pour le plus jeune citoyen du dit village. Je voudrais dans la mesure de mes modestes moyens contribuer à la réalisation de cette belle initiative et je te prie de bien vouloir accepter mon humble cotisation. Veuille bien, mon cher Grześ, accepter l’expres- sion de mes sentiments paternels et ma bénédiction
Jan LechońDrogi Grzesiu, Podczas mojego pobytu w Sag Harbor doszły mnie słuchy, że otwarto narodową subskrypcję, której celem jest zakup odbiornika telewizyjnego dla najmłodszego obywatela tej miejscowości. Chciałbym w miarę moich skromnych możliwości przyczynić się do realizacji tego pięknego przedsięwzięcia i proszę Cię, abyś zechciał przyjąć moją drobną składkę. Zechciej, mój drogi Grzesiu, przyjąć wyrazy moich ojcowskich uczuć oraz moje błogosławieństwo, Jan Lechoń
Wszystkie
Osoba
Lechoń Jan (1)
Wierzyński Grzegorz (Gregory) (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

List pisany granatowym długopisem na arkuszu szarego papieru listowego z widocznymi znakami wodnymi; datowanie – 2 lipca 1953 – bo list jest najwyraźniej załącznikiem do czeku wystawionego dla Grzesia, opatrzonego tą datą.

Język:

fr

Oryginał

Data utworzenia: 2018-08-22 18:58:20
Cher Grześ,
Les bruits ou[t] couru pendant mon séjour à Sag Harbor qu’une souscription nationale a été ouverte, dont le but est l’achat de l’appa- reil de télévision pour le plus jeune citoyen du dit village. Je voudrais dans la mesure de mes modestes moyens contribuer à la réalisation de cette belle initiative et je te prie de bien vouloir accepter mon humble cotisation. Veuille bien, mon cher Grześ, accepter l’expres- sion de mes sentiments paternels et ma bénédiction
Jan LechońDrogi Grzesiu, Podczas mojego pobytu w Sag Harbor doszły mnie słuchy, że otwarto narodową subskrypcję, której celem jest zakup odbiornika telewizyjnego dla najmłodszego obywatela tej miejscowości. Chciałbym w miarę moich skromnych możliwości przyczynić się do realizacji tego pięknego przedsięwzięcia i proszę Cię, abyś zechciał przyjąć moją drobną składkę. Zechciej, mój drogi Grzesiu, przyjąć wyrazy moich ojcowskich uczuć oraz moje błogosławieństwo, Jan Lechoń