Zaloguj się
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
18. III. P i ą t e k
Kochany Leszku!
Zdrowia, szczęścia, dobrych Muz!Życzenia z okazji imienin, obchodzonych przez Lechonia 19 marca.
A także innych, lepszych czasów! Żeby na czele Free Europe nie stanął A[---]rin Be[---], a prezydentem nie został poeta Czesław Bednarczyk. Sugestia, jakoby poeta mógł objąć fotel prezydenta, jest kolejnym z serii absurdalnych żartów Wierzyńskiego, Bednarczyk bowiem nie angażował się na emigracji w działalność polityczną, skupiony na wydawnictwie; jest to jednak pośrednio wyrażona nienajwyższa ocena jego twórczości literackiej..
Wszyscy Wierzyńscy
Kazimierz
Halina + uściski i ucałowania
Grzegorz (per procuraŁac.: w zastępstwie, na mocy pełnomocnictwa.)
Podpis Haliny i dopisek w imieniu Grzegorza – wykonany ręką Haliny.
Wszystkie
Organizacja
National Committee for Free Europe (Narodowy Komitet Wolnej Europy) (1)
Osoba
Bednarczyk Czesław (1)
Lechoń Jan (1)
Wierzyńska Halina (1)
Wierzyński Grzegorz (Gregory) (1)
Wierzyński Kazimierz (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

List pisany granatowym atramentem na papierze listowym z nadrukiem: P.O. Box 525 // Sag Harbor, L.I., N.Y.; na zachowanej kopercie data stempla pocztowego: MAR 18, 1950; adresat: Mr. Jan Lechon // 505 E 82 St. // New York, N.Y.; nadawca: P.O. Box 525 // Sag Harbor, L.I., N.Y.

Język:

pl

Oryginał

Data utworzenia: 2018-09-30 17:09:34
18. III. P i ą t e k
Kochany Leszku!
Zdrowia, szczęścia, dobrych Muz!Życzenia z okazji imienin, obchodzonych przez Lechonia 19 marca.
A także innych, lepszych czasów! Żeby na czele Free Europe nie stanął A[---]rin Be[---], a prezydentem nie został poeta Czesław Bednarczyk. Sugestia, jakoby poeta mógł objąć fotel prezydenta, jest kolejnym z serii absurdalnych żartów Wierzyńskiego, Bednarczyk bowiem nie angażował się na emigracji w działalność polityczną, skupiony na wydawnictwie; jest to jednak pośrednio wyrażona nienajwyższa ocena jego twórczości literackiej..
Wszyscy Wierzyńscy
Kazimierz
Halina + uściski i ucałowania
Grzegorz (per procuraŁac.: w zastępstwie, na mocy pełnomocnictwa.)
Podpis Haliny i dopisek w imieniu Grzegorza – wykonany ręką Haliny.