Zaloguj się
Aktualizacja: 30 wrzesień 2018
(utw. 30 wrzesień 2018, 17:17)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
Sorry not to be with you best wishesAng.: „Przepraszam, że nie jestem [jesteśmy] z Tobą; najlepsze życzenia”. Telegram wiązał się z obchodzonym 24 kwietnia 1955 r. „jubileuszem” Lechonia, organizowanym w Nowym Jorku przez Polski Instytut Naukowy w Ameryce i Polski Komitet Imigracyjny z okazji wydania w 1954 r. w Londynie Poezji zebranych 1916–1953. Jedną z części tej uroczystości było przedstawienie Aleksandra Fredry Odludki i poeta, w którym Lechoń debiutował jako aktor w roli Astolfa. Wystawiane też były m.in. sceny dramatyczne z Godziny przestrogi Lechonia. Szerzej o tym zob. B. Dorosz, Wokół jubileuszu „poety – odludka” (kwiecień 1955), w: taż, Nowojorski pasjans, dz. cyt., s. 264–275 oraz nota 24 kwietnia 1955 (niedziela), tamże, s. 486–487. = Wierzyński

Publikacja


Język:

en

Oryginał

Data utworzenia: 2018-09-30 17:17:02
Sorry not to be with you best wishesAng.: „Przepraszam, że nie jestem [jesteśmy] z Tobą; najlepsze życzenia”. Telegram wiązał się z obchodzonym 24 kwietnia 1955 r. „jubileuszem” Lechonia, organizowanym w Nowym Jorku przez Polski Instytut Naukowy w Ameryce i Polski Komitet Imigracyjny z okazji wydania w 1954 r. w Londynie Poezji zebranych 1916–1953. Jedną z części tej uroczystości było przedstawienie Aleksandra Fredry Odludki i poeta, w którym Lechoń debiutował jako aktor w roli Astolfa. Wystawiane też były m.in. sceny dramatyczne z Godziny przestrogi Lechonia. Szerzej o tym zob. B. Dorosz, Wokół jubileuszu „poety – odludka” (kwiecień 1955), w: taż, Nowojorski pasjans, dz. cyt., s. 264–275 oraz nota 24 kwietnia 1955 (niedziela), tamże, s. 486–487. = Wierzyński