Zaloguj się
Aktualizacja: 29 październik 2018
(utw. 29 październik 2018, 21:06)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
FINANCE MINISTRY WIRED DUBICZ TUESDAY ABOUT ACCOUNT FOR YOU MALCZEWSKI WITTLIN STOP GRYDZEWSKIAng.: Minister finansów depeszował do Dubicza we wtorek na temat wypłaty dla Ciebie, Malczewskiego, Wittlina. Grydzewski.

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Tekst depeszy naklejony w postaci pasków papieru na formularz firmy telegraficznej TELEFRAFO; data na podstawie stempla pocztowego. Na formularzu widnieją dwa stemple: jeden z datą 12 Nov 40, drugi z korektą daty 13 Nov 40.

Język:

Angielski

Oryginał

Data utworzenia: 2018-10-29 21:06:18
FINANCE MINISTRY WIRED DUBICZ TUESDAY ABOUT ACCOUNT FOR YOU MALCZEWSKI WITTLIN STOP GRYDZEWSKIAng.: Minister finansów depeszował do Dubicza we wtorek na temat wypłaty dla Ciebie, Malczewskiego, Wittlina. Grydzewski.