Zaloguj się
Aktualizacja: 1 listopad 2018
(utw. 1 listopad 2018, 13:41)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
NLT WIERZYNSKI 66 TENNIS PLACE FOREST HILLS NY YOUR TWO STORIES AND LECHONS COLLECTED POEMS RECEIVED STOP MINISTRY SAYS TRANSFER OF YOUR MONTHLY ALLOWANCE IN DOLLARS IMPOSSIIBLE = GRYDZEWSKIAng.: Twoje dwa opowiadania i wiersze zebrane Lechonia otrzymałem. Minister mówi, że transfer Twojej miesięcznej zapomogi w dolarach jest niemożliwy. Grydzewski.

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Tekst depeszy naklejony w postaci pasków papieru na formularz firmy telegraficznej Western Union Cablegram; data na podstawie stempla pocztowego.

Język:

Angielski

Oryginał

Data utworzenia: 2018-11-01 13:41:50
NLT WIERZYNSKI 66 TENNIS PLACE FOREST HILLS NY YOUR TWO STORIES AND LECHONS COLLECTED POEMS RECEIVED STOP MINISTRY SAYS TRANSFER OF YOUR MONTHLY ALLOWANCE IN DOLLARS IMPOSSIIBLE = GRYDZEWSKIAng.: Twoje dwa opowiadania i wiersze zebrane Lechonia otrzymałem. Minister mówi, że transfer Twojej miesięcznej zapomogi w dolarach jest niemożliwy. Grydzewski.