Zaloguj się
Aktualizacja: 1 listopad 2018
(utw. 1 listopad 2018, 15:40)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
HALINA WIERZYNSKA
101–107 ASCOT AVENUE FOREST HILL NEW YORK
= AUTHORISE YOU COLLECT SUBSCRIPTION FOR WIADOMOSCI
POLSKIE = KOLIN GRYDZEWSKIAng.: Potwierdzam zbieranie przez Panią prenumerat dla „Wiadomości Polskich”. Kolin, Grydzewski.

Publikacja

Miejsce w katalogu

Informacje bibliograficzne

Tekst depeszy naklejony w postaci pasków papieru na formularz firmy telegraficznej Western Union; data na podstawie stempla pocztowego. Odręczny dopisek ołówkiem „PBC”.

Język:

Angielski

Oryginał

Data utworzenia: 2018-11-01 15:40:51
HALINA WIERZYNSKA
101–107 ASCOT AVENUE FOREST HILL NEW YORK
= AUTHORISE YOU COLLECT SUBSCRIPTION FOR WIADOMOSCI
POLSKIE = KOLIN GRYDZEWSKIAng.: Potwierdzam zbieranie przez Panią prenumerat dla „Wiadomości Polskich”. Kolin, Grydzewski.