Zaloguj się
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
10 Sussex Mansions S.W.7
Londyn,

14.I.45

Drogi Kaziu. – Dowiaduję się z „Tygodnika” o śmierci Twego brata – proszę Cię, przyjm [!] wyrazy serdecznego współczucia.
Pisałem do LeszkaList nie zachował się; brak go w edycji korespondencji Grydzewskiego i Lechonia., że zaczynam tu serię bibliotecznąPo zamknięciu „Wiadomości Polskich” Grydzewski zaczął na początku 1945 r. redagowanie serii almanachów Biblioteka „Wczoraj i dziś”. Wyszło siedem tomów w tej serii – pięć w 1945 r. (Wspomnienia i wspominki, Dyplomatyka i łowy, Na angielskim brzegu, Ojczyzna i wolność, Święty płomień) i dwa w 1946 r. (Na romantycznym szlaku, Szósta kolumna). „Kształt wszystkich tomów był identyczny; każda książeczka składała się z części napisanej na zamówienie przez stałych współpracowników tygodnika oraz retrospektywnej, powstałej w wyniku heurystycznych poszukiwań Grydzewskiego w British Museum” (M.A. Supruniuk, Mieczysław Grydzewski, herbu Zerwikaptur... W: M. Grydzewski, Silva rerum, Warszawa 2014, s. 97-98)., złożoną z książeczek każda mniej więcej na pewien określony temat, niezależnie od wierszy, które będą w każdym tomiku. Honoraria są pewne, bo w moim ręku. Myślę także, że uda mi się załatwić sprawę transferu. Liczę, że wznowisz współpracę i powiadomisz potencjalnych współpracowników.
Załączam wierszTrudno ustalić, o jaki utwór chodzi; w 1945 r. na łamach „Tygodnika Polskiego” w Nowym Jorku ukazało się kilka wierszy Hemara. Hemara, wycinek z „Evening News”Wycinek nie zachował się. oraz list dla pani Zońci.
Ściskam Was mocno.
MGrydz
Wszystkie
Czasopismo
„Evening News” (1)
„Tygodnik Polski” (1)
Miejsce
10 Sussex Mansions S.W.7 Londyn, (1)
Osoba
Floyar-Rajchmanowa Zofia z domu Małecka primo voto Bagniewska tertio voto Kowalska (1)
Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler (1)
Hemar Marian właśc. Jan Marian Hescheles (1)
Lechoń Jan (1)
Wierzyński Bronisław (1)
Wierzyński Kazimierz (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Maszynopis na kremowo-szarym papierze listowym z odręcznymi poprawkami, dopi-skiem i podpisem niebieskim atramentem.

Język:

pl

Oryginał

Data utworzenia: 2019-05-02 17:36:20
Miejsce utworzenia: Londyn
10 Sussex Mansions S.W.7
Londyn,

14.I.45

Drogi Kaziu. – Dowiaduję się z „Tygodnika” o śmierci Twego brata – proszę Cię, przyjm [!] wyrazy serdecznego współczucia.
Pisałem do LeszkaList nie zachował się; brak go w edycji korespondencji Grydzewskiego i Lechonia., że zaczynam tu serię bibliotecznąPo zamknięciu „Wiadomości Polskich” Grydzewski zaczął na początku 1945 r. redagowanie serii almanachów Biblioteka „Wczoraj i dziś”. Wyszło siedem tomów w tej serii – pięć w 1945 r. (Wspomnienia i wspominki, Dyplomatyka i łowy, Na angielskim brzegu, Ojczyzna i wolność, Święty płomień) i dwa w 1946 r. (Na romantycznym szlaku, Szósta kolumna). „Kształt wszystkich tomów był identyczny; każda książeczka składała się z części napisanej na zamówienie przez stałych współpracowników tygodnika oraz retrospektywnej, powstałej w wyniku heurystycznych poszukiwań Grydzewskiego w British Museum” (M.A. Supruniuk, Mieczysław Grydzewski, herbu Zerwikaptur... W: M. Grydzewski, Silva rerum, Warszawa 2014, s. 97-98)., złożoną z książeczek każda mniej więcej na pewien określony temat, niezależnie od wierszy, które będą w każdym tomiku. Honoraria są pewne, bo w moim ręku. Myślę także, że uda mi się załatwić sprawę transferu. Liczę, że wznowisz współpracę i powiadomisz potencjalnych współpracowników.
Załączam wierszTrudno ustalić, o jaki utwór chodzi; w 1945 r. na łamach „Tygodnika Polskiego” w Nowym Jorku ukazało się kilka wierszy Hemara. Hemara, wycinek z „Evening News”Wycinek nie zachował się. oraz list dla pani Zońci.
Ściskam Was mocno.
MGrydz