Zaloguj się
Aktualizacja: 3 wrzesień 2019
(utw. 8 czerwiec 2019, 15:02)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
101-07 Ascan Ave.
Forest Hills, N.Y.

28 czerwca 1945

Kochany Mietku,
Wczoraj miał Wellisz posłuchanie, co z tego wyniknie trudno – jak mówi on – przewidzieć. Jeśli mam być szczery, relacja jego o przebiegu zebrania nie brzmiała tak, by można po nim nabrać otuchy. Zobaczymy. Mam tak połamane kości ogólnymi sprawamiMożna przypuszczać, że Wierzyński nawiązuje do sytuacji politycznej, m.in. zakończenia wojny w Europie, negocjacji w Moskwie w sprawie utworzenia rządu w Polsce (formalnie Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej powstał 28 czerwca 1945 r.) oraz stanowiska aliantów wobec powojennej Polski, wyrażonego wkrótce uznaniem TRJN i cofnięciem 5 lipca przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone poparcia dla rządu RP na uchodźstwie., że nie mogę się już niczym przejąć. Dziękuję Ci za dwa ostatnie listyWspomniane listy nie zachowały się. i za przesyłkę 2-go numeru wydawnictwa. White’aTu najpewniej chodzi o jego książkę Report on the Russians (New York 1945) wysłałem jakie trzy tygodnie temu, WilderaGrydzewski najprawdopodobniej był zainteresowany tekstem sztuki The Skin of Our Teeth, która miała premierę w Londynie w Phoenix Theatre 16 maja 1945 r. postaram się Ci wysłać w ciągu najbliższych dni. List Zońci oddałem. Wiersze wyślę Ci ponownie, może dasz TerleckiemuChodzi o ewentualny druk w redagowanej przez T. Terleckiego „Polsce Walczącej”. , jeśli nie da się ich użyć u Ciebie.
Ściskam Cię serdecznie mocno
Kazimierz
Wszystkie
Miejsce
101-07 Ascan Avenue, Forest Hills, N.Y. (1)
Osoba
Floyar-Rajchmanowa Zofia z domu Małecka primo voto Bagniewska tertio voto Kowalska (1)
Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler (1)
Terlecki Tymon (1)
Wellisz Leopold (1)
White William Lindsay (1)
Wierzyński Kazimierz (1)
Utwór
Dyplomatyka i łowy (1)
The Skin of Our Teeth (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Kopia listu rękopiśmiennego. Znak Grydzewskiego „Z”.

Język:

PL

Oryginał

Data utworzenia: 2019-06-08 15:02:34
Miejsce utworzenia: Forest Hills
101-07 Ascan Ave.
Forest Hills, N.Y.

28 czerwca 1945

Kochany Mietku,
Wczoraj miał Wellisz posłuchanie, co z tego wyniknie trudno – jak mówi on – przewidzieć. Jeśli mam być szczery, relacja jego o przebiegu zebrania nie brzmiała tak, by można po nim nabrać otuchy. Zobaczymy. Mam tak połamane kości ogólnymi sprawamiMożna przypuszczać, że Wierzyński nawiązuje do sytuacji politycznej, m.in. zakończenia wojny w Europie, negocjacji w Moskwie w sprawie utworzenia rządu w Polsce (formalnie Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej powstał 28 czerwca 1945 r.) oraz stanowiska aliantów wobec powojennej Polski, wyrażonego wkrótce uznaniem TRJN i cofnięciem 5 lipca przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone poparcia dla rządu RP na uchodźstwie., że nie mogę się już niczym przejąć. Dziękuję Ci za dwa ostatnie listyWspomniane listy nie zachowały się. i za przesyłkę 2-go numeru wydawnictwa. White’aTu najpewniej chodzi o jego książkę Report on the Russians (New York 1945) wysłałem jakie trzy tygodnie temu, WilderaGrydzewski najprawdopodobniej był zainteresowany tekstem sztuki The Skin of Our Teeth, która miała premierę w Londynie w Phoenix Theatre 16 maja 1945 r. postaram się Ci wysłać w ciągu najbliższych dni. List Zońci oddałem. Wiersze wyślę Ci ponownie, może dasz TerleckiemuChodzi o ewentualny druk w redagowanej przez T. Terleckiego „Polsce Walczącej”. , jeśli nie da się ich użyć u Ciebie.
Ściskam Cię serdecznie mocno
Kazimierz