Zaloguj się
Aktualizacja: 3 wrzesień 2019
(utw. 10 czerwiec 2019, 17:56)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
101-07 Ascan Ave.
Forest Hills, N.Y.

10 listopada

Kochany Mietku,
Paczka do Wiśki wyjdzie dziś 10-go lub w poniedziałek 12 bm. Wyśle ją Zosia, która pracuje w firmie wysyłającej paczki. Wellisz dziś wysłał affidavit. Głębocki w robocie. Napisz mi, czy podoba ci się tytuł do tomu wierszy (60 tytułów, około 100 stron) Książka walki i krzywdyTom wierszy Wierzyńskiego ukazał się pt. Krzyże i miecze (1946).? Posyłam Ci parę książek (Róża wiatrów w wyd.[aniu] jerozolimskim, Churchilla i dwa egz.[emplarze] Podzwonnego) dla wysyłki do Borowego lub kogoś z towarzyszy. Czy dostałeś wiersze? Czy mógłbym otrzymywać wydawnictwa MackiewiczaStanisław Mackiewicz wydawał własnym nakładem liczne broszury polityczne, w latach 1941-1956 ukazało się ich kilkadziesiąt. Poza tym w latach 1946-1950 redagował tygodnik „Lwów i Wilno”. Zob. S. Mackiewicz, Trzylecie. Broszury emigracyjne 1941-1942, Kraków 2014, Nie! Broszury emigracyjne 1944, Kraków 2014, Lady Makbet myje ręce. Broszury emigracyjne 1944-1946, Kraków 2014, Od małego Bergu do wielkiego Bergu. Broszury emigracyjne 1951-1956, Kraków 2014. tytułem honorarium za drukowaną u niego kiedyś Balladę o Churchillu lub jakieś inne wiersze, które wręczę mu, o ile tego zechce?
Ściskam Cię serdecznie i czekam na list
Kazimierz
Wszystkie
Miejsce
101-07 Ascan Avenue, Forest Hills, N.Y. (1)
Osoba
Borowy Wacław (1)
Floyar-Rajchmanowa Zofia z domu Małecka primo voto Bagniewska tertio voto Kowalska (1)
Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler (1)
Głębocki (1)
Machut Jadwiga (1)
Mackiewicz Stanisław pseud. Cat (1)
Wellisz Leopold (1)
Wierzyński Kazimierz (1)
Utwór
Ballada o Churchillu (2)
Krzyże i miecze (1)
Podzwonne za kaprala Szczapę (1)
Róża wiatrów (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Kopia listu rękopiśmiennego. Znak Grydzewskiego „Z”.

Język:

PL

Oryginał

Data utworzenia: 2019-06-10 17:56:36
Miejsce utworzenia: Forest Hills
101-07 Ascan Ave.
Forest Hills, N.Y.

10 listopada

Kochany Mietku,
Paczka do Wiśki wyjdzie dziś 10-go lub w poniedziałek 12 bm. Wyśle ją Zosia, która pracuje w firmie wysyłającej paczki. Wellisz dziś wysłał affidavit. Głębocki w robocie. Napisz mi, czy podoba ci się tytuł do tomu wierszy (60 tytułów, około 100 stron) Książka walki i krzywdyTom wierszy Wierzyńskiego ukazał się pt. Krzyże i miecze (1946).? Posyłam Ci parę książek (Róża wiatrów w wyd.[aniu] jerozolimskim, Churchilla i dwa egz.[emplarze] Podzwonnego) dla wysyłki do Borowego lub kogoś z towarzyszy. Czy dostałeś wiersze? Czy mógłbym otrzymywać wydawnictwa MackiewiczaStanisław Mackiewicz wydawał własnym nakładem liczne broszury polityczne, w latach 1941-1956 ukazało się ich kilkadziesiąt. Poza tym w latach 1946-1950 redagował tygodnik „Lwów i Wilno”. Zob. S. Mackiewicz, Trzylecie. Broszury emigracyjne 1941-1942, Kraków 2014, Nie! Broszury emigracyjne 1944, Kraków 2014, Lady Makbet myje ręce. Broszury emigracyjne 1944-1946, Kraków 2014, Od małego Bergu do wielkiego Bergu. Broszury emigracyjne 1951-1956, Kraków 2014. tytułem honorarium za drukowaną u niego kiedyś Balladę o Churchillu lub jakieś inne wiersze, które wręczę mu, o ile tego zechce?
Ściskam Cię serdecznie i czekam na list
Kazimierz