Zaloguj się
Aktualizacja: 3 wrzesień 2019
(utw. 10 czerwiec 2019, 18:57)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
101-07 Ascan Ave.
Forest Hills, N.Y.

31 grudnia 45

Kochany Mietku, list Twój z 22 bm. dostałem 29-go, odpisuję zaraz. Halusia miała nervous [---]tionDwa[?] słowa nieodczytane., obawiałem się, że to było coś z sercem, ale cardiogramy wykazały, że serce jest zdrowe. Nastąpiło to z powodu wyczerpania i przepracowania. Miała ona dwie „prace”, po dwa part-time workAng.: praca dorywcza., w Instytucie Piłsudskiego i Komitecie N.[arodowym] Amer.[ykanów] Poch.[odzenia] Pol.[skiego]. Na szczęście minęło, teraz będę na nią więcej uważał. Ignacy już wstaje i chodzi, Henryka skrzep powoli się zalecza, Matuli stan też się poprawił. Biedna Zosia przeszła straszne czasy. Dziękuję za opiekę nad wierszami i komplement. Postaraj się o przyspieszenie shippingu, bardzo chcielibyśmy mieć Cię tutaj, tym bardziej że agenci zjeżdżają hurmą i robią już teraz zamieszanie. Napisz mi, co Ci wiadomo o Prusz.[yńskim]Zob. przyp. 3 do listu............. [KW do MG z 26 sierpnia 1945]. i MiłoszuCzesław Miłosz 4 grudnia 1945 r. wyleciał z Warszawy samolotem do Londynu. W drodze do Nowego Jorku, gdzie w lutym 1946 r. objął funkcję attaché kulturalnego przy Konsulacie Generalnym RP, zatrzymał się przez kilka tygodni w stolicy Anglii. Spotykał się i rozmawiał m.in. z Karolem Estreicherem, Antonim Słonimskim, Tymonem Terleckim, Feliksem Topolskim, Franciszką i Stefanem Themersonami. Złożył wizytę Thomasowi S. Eliotowi, uzyskał pozwolenie na druk swego tłumaczenia Jałowej ziemi (druk: „Twórczość” 1946, nr 10). Nic nie wiadomo, by podczas tego pobytu w Londynie spotykał się z M. Grydzewskim. W połowie stycznia 1946 r. wyruszył na towarowym statku „S.S.Elysia” do Stanów Zjednoczonych, by po 12 dniach przybyć do Nowego Jorku. Zob. A. Franaszek, Miłosz. Biografia, Kraków 2011, s. 398-402. E. Kołodziejczyk, Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza, Warszawa 2015, s. 27-31., co mówili w Londynie. My tu nie będziemy mieli z nimi żadnego kontaktu. Napisałem do Tomasza Arc.[iszewskiego], by dał nam do biblioteki rzecz: Polska walczy dalejKsiążka T. Arciszewskiego Polska walczy dalej nie ukazała się w Nowym Jorku nakładem Biblioteki Polskiej. – skrót sytuacji z wyszczególnieniem wszelkich podłości [?] tamtej strony i przedstawieniem linii polskiej. Myślimy, że Julek może to napisać – a może Pragier. Chodzi o autorstwo jego, Arc.[iszewskiego], by rzecz była poparta autorytetem. Bardzo tego tu trzeba. Nowakowski depeszował, by przedrukować Puchar Krakowa. Oczywiście nie możemy tego zrobić, bo to rozbija serię. Ma być zilustrowana [---]: Moja Warszawa (Lechoń), Mój Kraków (Now.[akowski]), Mój Lwów (Wittlin) i Moje Podkarpacie (ja)Z planowanej serii w nowojorskiej „Bibliotece Polskiej” – z wymienionych przez Wierzyńskiego tytułów – ukazały się tylko w 1946 r. Mój Kraków Z. Nowakowskiego i Mój Lwów J. Wittlina.. Pomów z nim. Chciałem zachować dyskrecję, bo nie wiem, czym go można urazić – może szukaniem postronnych sugestii – ale ponieważ sprawa okulała, pomóż nam jak uznasz za stosowne. Miałem Ci tu wiele rzeczy na oku, otwierały się i zamykały różne możliwości – szkoda że Cię nie było i nie ma. Rzym – to bardzo nęcąca propozycja, ale jak to wszystko długo potrwa? Co potem? Zrób w Londynie „Wiadomości” – i przyjeżdżaj! Napisz, jaki jest dokładny adres Jasia Par.[andowskiego]uniw.[ersytet] katolicki czy Curie-Skłodowskiej? Ściskam Cię i życzę z Nowym Rokiem lepszych rzeczy
Kazimierz
Mieliśmy list od Janki Pejcz – bardzo smutny – kończy: nie zostawiaj mnie dłużej. Czy słyszałeś może, by kto wyjechał „na wizę” z Polski? – List Zosi oddałem. Ona prosi, byś pisał do niej, mimo że nie odpowiada – teraz jest jej b.[ardzo] trudno.
K.
Kiedy ukaże się Szczapa?
Wszystkie
Czasopismo
„Wiadomości” (1)
Miejsce
101-07 Ascan Avenue, Forest Hills, N.Y. (1)
Londyn (2)
Polska (1)
Rzym (1)
Organizacja
Instytut Piłsudskiego (1)
Katolicki Uniwersytet Lubelski (1)
Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia (KNAPP) (1)
Uniwersytet im. Mari Curie-Skłodowskiej (1)
Osoba
Arciszewski Tomasz (2)
Floyar-Rajchman Henryk (1)
Floyar-Rajchmanowa Zofia z domu Małecka primo voto Bagniewska tertio voto Kowalska (2)
Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler (1)
Lechoń Jan (1)
Matuszewski Ignacy (1)
Małecka Zofia zob. Floyar-Rajchmanowa Zofia (1)
Miłosz Czesław (1)
Nowakowski Zygmunt właśc. Zygmunt Tempka (1)
Parandowski Jan (1)
Pejczowa Janina (1)
Pragier Adam (1)
Pruszyński Ksawery (1)
Sakowski Juliusz (1)
Wierzyńska Halina (1)
Wierzyński Kazimierz (2)
Wittlin Józef (1)
Utwór
Mój Kraków (1)
Podzwonne za kaprala Szczapę (1)
Polska walczy dalej (1)
Puchar Krakowa (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Kopia listu rękopiśmiennego pisanego dwustronnie, zapewne na bardzo cienkim papierze. Znak Grydzewskiego „Z”.

Język:

PL

Oryginał

Data utworzenia: 2019-06-10 18:57:05
Miejsce utworzenia: Forest Hills
101-07 Ascan Ave.
Forest Hills, N.Y.

31 grudnia 45

Kochany Mietku, list Twój z 22 bm. dostałem 29-go, odpisuję zaraz. Halusia miała nervous [---]tionDwa[?] słowa nieodczytane., obawiałem się, że to było coś z sercem, ale cardiogramy wykazały, że serce jest zdrowe. Nastąpiło to z powodu wyczerpania i przepracowania. Miała ona dwie „prace”, po dwa part-time workAng.: praca dorywcza., w Instytucie Piłsudskiego i Komitecie N.[arodowym] Amer.[ykanów] Poch.[odzenia] Pol.[skiego]. Na szczęście minęło, teraz będę na nią więcej uważał. Ignacy już wstaje i chodzi, Henryka skrzep powoli się zalecza, Matuli stan też się poprawił. Biedna Zosia przeszła straszne czasy. Dziękuję za opiekę nad wierszami i komplement. Postaraj się o przyspieszenie shippingu, bardzo chcielibyśmy mieć Cię tutaj, tym bardziej że agenci zjeżdżają hurmą i robią już teraz zamieszanie. Napisz mi, co Ci wiadomo o Prusz.[yńskim]Zob. przyp. 3 do listu............. [KW do MG z 26 sierpnia 1945]. i MiłoszuCzesław Miłosz 4 grudnia 1945 r. wyleciał z Warszawy samolotem do Londynu. W drodze do Nowego Jorku, gdzie w lutym 1946 r. objął funkcję attaché kulturalnego przy Konsulacie Generalnym RP, zatrzymał się przez kilka tygodni w stolicy Anglii. Spotykał się i rozmawiał m.in. z Karolem Estreicherem, Antonim Słonimskim, Tymonem Terleckim, Feliksem Topolskim, Franciszką i Stefanem Themersonami. Złożył wizytę Thomasowi S. Eliotowi, uzyskał pozwolenie na druk swego tłumaczenia Jałowej ziemi (druk: „Twórczość” 1946, nr 10). Nic nie wiadomo, by podczas tego pobytu w Londynie spotykał się z M. Grydzewskim. W połowie stycznia 1946 r. wyruszył na towarowym statku „S.S.Elysia” do Stanów Zjednoczonych, by po 12 dniach przybyć do Nowego Jorku. Zob. A. Franaszek, Miłosz. Biografia, Kraków 2011, s. 398-402. E. Kołodziejczyk, Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza, Warszawa 2015, s. 27-31., co mówili w Londynie. My tu nie będziemy mieli z nimi żadnego kontaktu. Napisałem do Tomasza Arc.[iszewskiego], by dał nam do biblioteki rzecz: Polska walczy dalejKsiążka T. Arciszewskiego Polska walczy dalej nie ukazała się w Nowym Jorku nakładem Biblioteki Polskiej. – skrót sytuacji z wyszczególnieniem wszelkich podłości [?] tamtej strony i przedstawieniem linii polskiej. Myślimy, że Julek może to napisać – a może Pragier. Chodzi o autorstwo jego, Arc.[iszewskiego], by rzecz była poparta autorytetem. Bardzo tego tu trzeba. Nowakowski depeszował, by przedrukować Puchar Krakowa. Oczywiście nie możemy tego zrobić, bo to rozbija serię. Ma być zilustrowana [---]: Moja Warszawa (Lechoń), Mój Kraków (Now.[akowski]), Mój Lwów (Wittlin) i Moje Podkarpacie (ja)Z planowanej serii w nowojorskiej „Bibliotece Polskiej” – z wymienionych przez Wierzyńskiego tytułów – ukazały się tylko w 1946 r. Mój Kraków Z. Nowakowskiego i Mój Lwów J. Wittlina.. Pomów z nim. Chciałem zachować dyskrecję, bo nie wiem, czym go można urazić – może szukaniem postronnych sugestii – ale ponieważ sprawa okulała, pomóż nam jak uznasz za stosowne. Miałem Ci tu wiele rzeczy na oku, otwierały się i zamykały różne możliwości – szkoda że Cię nie było i nie ma. Rzym – to bardzo nęcąca propozycja, ale jak to wszystko długo potrwa? Co potem? Zrób w Londynie „Wiadomości” – i przyjeżdżaj! Napisz, jaki jest dokładny adres Jasia Par.[andowskiego]uniw.[ersytet] katolicki czy Curie-Skłodowskiej? Ściskam Cię i życzę z Nowym Rokiem lepszych rzeczy
Kazimierz
Mieliśmy list od Janki Pejcz – bardzo smutny – kończy: nie zostawiaj mnie dłużej. Czy słyszałeś może, by kto wyjechał „na wizę” z Polski? – List Zosi oddałem. Ona prosi, byś pisał do niej, mimo że nie odpowiada – teraz jest jej b.[ardzo] trudno.
K.
Kiedy ukaże się Szczapa?