Zaloguj się
Aktualizacja: 3 marzec 2020
(utw. 11 czerwiec 2019, 23:30)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
54 Bloomsbury St.W.C.1
7.I.53
Drogi Kaziu. – Jeżeli uważasz, że rzecz p. Grabowskiego może być interesująca, może byś zaproponował mu w swoim imieniu, by spróbował posłać ją do „Wiadomości”Zob. list ..................... [KW do MG z 15 grudnia 1952]. – Tekst Stanisława Grabowskiego nie ukazał się na łamach „Wiadomości”.. Przestrzegam zasady, by nie zamawiać niczego, zwłaszcza u ludzi nieznanych, bo byłbym w przykrej sytuacji, gdybym musiał to odrzucić. Wspomnienia o wspomnieniach, to rzecz niezmiernie ryzykowna.
Ściskam Cię serdecznie
MG

Być może do tego listu dołączona była osobna kartka z notesu w linie z tekstem maszynopisowym (pisanym w poprzek linii) czerwoną czcionkąNa oryginale dopisana ołówkiem data: „28 XII 52”, zapewne przez Halinę Wierzyńską porządkująca korespondencję; wydaje się jednak, że skoro list Grydzewskiego z 28 grudnia 1952 r. pisany był w Paryżu ręcznie z powodu braku maszyny, wypisy z listów H. Naglerowej i S. Balińskiego także nie mogły być tam sporządzone, a dopiero po jego powrocie do Londynu.:

Z listu Naglerowej: Jakże piękne wiersze pisze teraz Wierzyński! Z listu Stasia: Naglerowa mi powiedziała, że wiersze Kazia cudowne, że najlepsze z wszystkiego co we współczesnej poezji.
Wszystkie
Czasopismo
„Wiadomości” (1)
Miejsce
54 Bloomsbury St.W.C.1 (1)
Osoba
Baliński Stanisław (1)
Grabowski Stanisław (1)
Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler (1)
Naglerowa Herminia z domu Fisch (2)
Wierzyński Kazimierz (3)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Maszynopis z odręcznymi poprawkami, dopiskami i nieczytelnym podpisem czerwonym atramentem na niebieskim papierze lotniczym (po złożeniu stanowi kopertę).

Język:

PL

Oryginał

Data utworzenia: 2019-06-11 23:30:23
Miejsce utworzenia: Londyn
54 Bloomsbury St.W.C.1
7.I.53
Drogi Kaziu. – Jeżeli uważasz, że rzecz p. Grabowskiego może być interesująca, może byś zaproponował mu w swoim imieniu, by spróbował posłać ją do „Wiadomości”Zob. list ..................... [KW do MG z 15 grudnia 1952]. – Tekst Stanisława Grabowskiego nie ukazał się na łamach „Wiadomości”.. Przestrzegam zasady, by nie zamawiać niczego, zwłaszcza u ludzi nieznanych, bo byłbym w przykrej sytuacji, gdybym musiał to odrzucić. Wspomnienia o wspomnieniach, to rzecz niezmiernie ryzykowna.
Ściskam Cię serdecznie
MG

Być może do tego listu dołączona była osobna kartka z notesu w linie z tekstem maszynopisowym (pisanym w poprzek linii) czerwoną czcionkąNa oryginale dopisana ołówkiem data: „28 XII 52”, zapewne przez Halinę Wierzyńską porządkująca korespondencję; wydaje się jednak, że skoro list Grydzewskiego z 28 grudnia 1952 r. pisany był w Paryżu ręcznie z powodu braku maszyny, wypisy z listów H. Naglerowej i S. Balińskiego także nie mogły być tam sporządzone, a dopiero po jego powrocie do Londynu.:

Z listu Naglerowej: Jakże piękne wiersze pisze teraz Wierzyński! Z listu Stasia: Naglerowa mi powiedziała, że wiersze Kazia cudowne, że najlepsze z wszystkiego co we współczesnej poezji.