Zaloguj się
Aktualizacja: 9 marzec 2020
(utw. 15 czerwiec 2019, 16:02)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
9 lutego 53.
Kochany Mietku,
Posyłam Ci sześć wierszy z prośbą o dwie szpaltyK. Wierzyński, Siedem podków, O deszczu-przyjacielu, Sobie a muzom, Napis, którego nie w Prowancji, Gorzkie usta, Most, „Wiadomości” 1953 nr 18 (370) z 3 maja.. Gdyby to było za dużo, zatrzymaj zbędne rzeczy, a doślę Ci, ile Ci będzie potrzeba. Rozważam to, co pisałeś o Lindem i może przerzucę się na Słownik warszawskiZob. przyp. 11 do listu ....................... MG do KW z 3 lutego 1953].. Czy można by dostać go na raty? Jakie? Przykro mi, że nie znasz Joyce Cary i proszę Cię, przeczytaj go na moją pamiątkę. Zacznij od Mr. Johnson. Bardzo ucieszyłem się, że pamiętasz nasze potrawy z podróży po świecie. Czy wiesz, że HorcherHorcher – tradycyjna, elegancka hiszpańska restauracja mieszcząca się w Madrycie przy ulicy Alfonso XII 6. ma restaurację w Madrycie? Może by tam pojechać? Zońcia pisała, że Żanusia dostała graduationAng.: świadectwo ukończenia wyższych studiów. i zaprosiła nas na oblanie tego zdarzeniaStopniowa edukacja Janiny Bagniewskiej odbywała się przy częściowej pomocy Jana Lechonia, który niekiedy notował w Dzienniku: „dwie stronice tekstu francuskiego na egzamin dla Żanulki Bagniewskiej” (30 maja 1951 r.); „jakieś ćwiczenie polskie dla Janki Bagniewskiej” (10 czerwca 1952 r.); „Napisałem siedem stron egzaminacyjnej pracy dla Janki Bagniewskiej” (14 czerwca 1952 r.) (J. Lechoń, Dziennik, wyd. cyt., t. 2, s. 143, 461, 465).. Żanusia jest huzar-baba, wysoka jak ja, waży pewnie więcej, nie ma wdzięku za grosz. Jak to możliwe?!
Czy mógłbyś mi przysłać jakieś materiały o Rosie Bailly? Może felieton Boya o „Różyczce”Tadeusz Żeleński Boy opublikował dwa felietony o Róży Bailly: Z wrażeń paryskich. Różyczka, „Kurier Poranny” 1927 nr 114, przedruk w: tegoż, Pisma, tom XVI: Felietony, oprac. Władysław Kopaliński, objaśnienia Janusz Szpotański, Warszawa 1958, s. 111-115; oraz Różyczka kwitnie, „Kurier Poranny” 1936 nr 232, przedruk w: tegoż, Pisma, tom XVIII: Felietony, oprac. Władysław Kopaliński, objaśnienia Janusz Szpotański, Warszawa 1959, s. 315-319.?
Ściskam Cię serdecznie i mocno
Twój jedyny K.
P.S. Dostaję od Ciebie wszystko idealnie, t y l k o n i e e g z e m p l a r z e a u t o r s k i e z w i e r s z a m i. P r o s z ę C i ę p r z y ś l i j m i d w a e g z[emplarze] z o s t a t n i ą p o r c j ą, g d z i e b y ł P i e sMowa o wierszu Do psa wyjącego na środku ulicy – zob. przyp. 5 do listu ...................... [KW do MG z 29 października 1952]. itp. Do Notley nie wysyłaj.
[Pod tekstem listu rysunek przedstawiający serce przebite strzałą.]
Wszystkie
Miejsce
Madryt (1)
Osoba
Bagniewska Janina (2)
Bagniewska Zofia zob. Floyar-Rajchmanowa Zofia (1)
Bailly Rosa (1)
Cary Joyce (1)
Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler (1)
Notley Frances (1)
Wierzyński Kazimierz (1)
Żeleński Tadeusz pseud. Boy (1)
Utwór
Mr. Johnson (1)
Słownik języka polskiego przez M. Samuela Bogumiła Linde (1)
Słownik języka polskiego, t. 1-8, Warszawa: PIW 1952-1953. (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Maszynopis z odręcznymi dopiskami, poprawkami i podpisem granatowym atramentem na papierze listowym z nadrukiem adresowym: P.O. BOX 525 // SAG HARBOR, L.I., N.Y. Znak Grydzewskiego „Z” czarnym ołówkiem.

Język:

PL

Oryginał

Data utworzenia: 2019-06-15 16:02:45
9 lutego 53.
Kochany Mietku,
Posyłam Ci sześć wierszy z prośbą o dwie szpaltyK. Wierzyński, Siedem podków, O deszczu-przyjacielu, Sobie a muzom, Napis, którego nie w Prowancji, Gorzkie usta, Most, „Wiadomości” 1953 nr 18 (370) z 3 maja.. Gdyby to było za dużo, zatrzymaj zbędne rzeczy, a doślę Ci, ile Ci będzie potrzeba. Rozważam to, co pisałeś o Lindem i może przerzucę się na Słownik warszawskiZob. przyp. 11 do listu ....................... MG do KW z 3 lutego 1953].. Czy można by dostać go na raty? Jakie? Przykro mi, że nie znasz Joyce Cary i proszę Cię, przeczytaj go na moją pamiątkę. Zacznij od Mr. Johnson. Bardzo ucieszyłem się, że pamiętasz nasze potrawy z podróży po świecie. Czy wiesz, że HorcherHorcher – tradycyjna, elegancka hiszpańska restauracja mieszcząca się w Madrycie przy ulicy Alfonso XII 6. ma restaurację w Madrycie? Może by tam pojechać? Zońcia pisała, że Żanusia dostała graduationAng.: świadectwo ukończenia wyższych studiów. i zaprosiła nas na oblanie tego zdarzeniaStopniowa edukacja Janiny Bagniewskiej odbywała się przy częściowej pomocy Jana Lechonia, który niekiedy notował w Dzienniku: „dwie stronice tekstu francuskiego na egzamin dla Żanulki Bagniewskiej” (30 maja 1951 r.); „jakieś ćwiczenie polskie dla Janki Bagniewskiej” (10 czerwca 1952 r.); „Napisałem siedem stron egzaminacyjnej pracy dla Janki Bagniewskiej” (14 czerwca 1952 r.) (J. Lechoń, Dziennik, wyd. cyt., t. 2, s. 143, 461, 465).. Żanusia jest huzar-baba, wysoka jak ja, waży pewnie więcej, nie ma wdzięku za grosz. Jak to możliwe?!
Czy mógłbyś mi przysłać jakieś materiały o Rosie Bailly? Może felieton Boya o „Różyczce”Tadeusz Żeleński Boy opublikował dwa felietony o Róży Bailly: Z wrażeń paryskich. Różyczka, „Kurier Poranny” 1927 nr 114, przedruk w: tegoż, Pisma, tom XVI: Felietony, oprac. Władysław Kopaliński, objaśnienia Janusz Szpotański, Warszawa 1958, s. 111-115; oraz Różyczka kwitnie, „Kurier Poranny” 1936 nr 232, przedruk w: tegoż, Pisma, tom XVIII: Felietony, oprac. Władysław Kopaliński, objaśnienia Janusz Szpotański, Warszawa 1959, s. 315-319.?
Ściskam Cię serdecznie i mocno
Twój jedyny K.
P.S. Dostaję od Ciebie wszystko idealnie, t y l k o n i e e g z e m p l a r z e a u t o r s k i e z w i e r s z a m i. P r o s z ę C i ę p r z y ś l i j m i d w a e g z[emplarze] z o s t a t n i ą p o r c j ą, g d z i e b y ł P i e sMowa o wierszu Do psa wyjącego na środku ulicy – zob. przyp. 5 do listu ...................... [KW do MG z 29 października 1952]. itp. Do Notley nie wysyłaj.
[Pod tekstem listu rysunek przedstawiający serce przebite strzałą.]