Zaloguj się
Aktualizacja: 3 wrzesień 2019
(utw. 16 czerwiec 2019, 13:06)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
54 Bloomsbury St.W.C.1
12.2.53
Drogi Kaziu. – Dziękuję Ci za wiersze, przepiękny MostZob. przyp. 1 do listu ....................... [KW do MG z 9 lutego 1953]., „plakieta” jako wyrażenie nie bardzoUwaga dotyczy końcowego fragmentu wiersza Napis, którego nie ma w Prowancji: Jednego tylko brak – plakiety, Linijki jednej a godziwej: Jak bardzo pewien tu poeta (Kto, to nieważne) był szczęśliwy., mimo że jest w słowniku warszawskim. À propos słownika. Mój prywatny dostawca nie jest pewny, czy dostanie z Kraju Słownik warszawski, w Cracovii kosztuje 3.10.0 za tom, na razie jest tomów 5, szósty w drodze, będą jeszcze dwa. Gotowi są dać na raty, napisz do nich (Cracovia, 30 a Seymour Pl. W.1) bezpośrednio. Jest to p. Szarf, zięć Drukarni Narodowej, szwagier p. Tennenbaumowej. Nie znalazłem felietonu o Bailly w tych tomach Boya, które są w British, wobec tego napisałem do niej do Paryża. Egz[emplarz] z wierszami poleciłem wysłać. Przykro mi, że muszę Ci donieść, że zmieniłem radykalnie przekonania polityczne: dowiedziałem się, że w Moskwie biblioteki publiczne otwarte są do północy. Czy mógłbyś poprosić Twego przyjaciela w Nowym Jorku, by był łaskaw sprawdzić w „Wiadomościach Literackich” w okresie 1933–1936, który numer był skonfiskowany za przedruk z „Das Tagebuch” wiadomości, że Piłsudski chciał robić wojnę prewencyjnąChodzi o konfiskatę „Wiadomości Literackie” 1936 nr 12 (644) z 15 maja. W notatce Konfiskata «Wiadomości Literackich» czytamy: „Nr 12 (644) «Wiadomości Literackich» uległ konfiskacie za przedruk fragmentu z artykułu Louis Fischera Wann führt Hitler Krieg?, ogłoszonego w «Die Neue Weltbühne» z dn. 5 marca b.r. Fischer należy do czołowych dziennikarzy amerykańskich. W czasie swego pobytu w Warszawie w styczniu b.r. odbył wyczerpujące rozmowy (ausführliche Unterhaltungen), jak pisze w artykule Warschau – Berlin w tejże «Weltbühne» z dn. 12 t.m., m.in. z wicepremierem Kwiatkowskim, ministrem Beckiem, gen. Burkhardt-Bukackim, płk. Matuszewskim. Po konfiskacie wydaliśmy drugi nakład jako nr. 13 (645)” („Wiadomości Literackie” 1936 nr 14 z 29 marca). Zob. też listy późniejsze ..................... [KW do MG z 4 marca 1953] oraz ................ [MG do KW z 7 marca 1953], gdzie redaktor przyznaje, że pomylił tytuły czasopisma, w którym artykuł się ukazał.. Po numerze skonfiskowanym wydawało się następny z wiadomością ogólną, za co skonfiskowano. O konfiskacie dawałem zawsze notatkę czarnym drukiem gdzieś pod koniec numeru.
Ściskam Cię serdecznie
MG
[Dopisek na górnym marginesie:]
Napisz mi, czy wysyłasz paczki do Kraju w imieniu jakichś instytucji i czy ewentualnie mógłbym dać Ci kilka adresów.
Wszystkie
Czasopismo
„Das Tagebuch” (1)
„Wiadomości Literackie” (1)
Miejsce
54 Bloomsbury St.W.C.1 (1)
Cracovia, 30 a Seymour Pl. W.1 (1)
Moskwa (1)
Nowy Jork (1)
Paryż (1)
Polska (2)
Organizacja
Cracovia (1)
Osoba
Bailly Rosa (1)
Berlstein Alfred (1)
Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler (1)
Piłsudski Józef (1)
Szarf (1)
Tennenbaum (żona Henryka) (1)
Wierzyński Kazimierz (1)
Żeleński Tadeusz pseud. Boy (1)
Utwór
Słownik języka polskiego, t. 1-8, Warszawa: PIW 1952-1953. (2)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Maszynopis z odręcznymi poprawkami, dopiskami i nieczytelnym podpisem czerwonym atramentem na niebieskim papierze lotniczym (po złożeniu stanowi kopertę).

Język:

PL

Oryginał

Data utworzenia: 2019-06-16 13:06:08
Miejsce utworzenia: Londyn
54 Bloomsbury St.W.C.1
12.2.53
Drogi Kaziu. – Dziękuję Ci za wiersze, przepiękny MostZob. przyp. 1 do listu ....................... [KW do MG z 9 lutego 1953]., „plakieta” jako wyrażenie nie bardzoUwaga dotyczy końcowego fragmentu wiersza Napis, którego nie ma w Prowancji: Jednego tylko brak – plakiety, Linijki jednej a godziwej: Jak bardzo pewien tu poeta (Kto, to nieważne) był szczęśliwy., mimo że jest w słowniku warszawskim. À propos słownika. Mój prywatny dostawca nie jest pewny, czy dostanie z Kraju Słownik warszawski, w Cracovii kosztuje 3.10.0 za tom, na razie jest tomów 5, szósty w drodze, będą jeszcze dwa. Gotowi są dać na raty, napisz do nich (Cracovia, 30 a Seymour Pl. W.1) bezpośrednio. Jest to p. Szarf, zięć Drukarni Narodowej, szwagier p. Tennenbaumowej. Nie znalazłem felietonu o Bailly w tych tomach Boya, które są w British, wobec tego napisałem do niej do Paryża. Egz[emplarz] z wierszami poleciłem wysłać. Przykro mi, że muszę Ci donieść, że zmieniłem radykalnie przekonania polityczne: dowiedziałem się, że w Moskwie biblioteki publiczne otwarte są do północy. Czy mógłbyś poprosić Twego przyjaciela w Nowym Jorku, by był łaskaw sprawdzić w „Wiadomościach Literackich” w okresie 1933–1936, który numer był skonfiskowany za przedruk z „Das Tagebuch” wiadomości, że Piłsudski chciał robić wojnę prewencyjnąChodzi o konfiskatę „Wiadomości Literackie” 1936 nr 12 (644) z 15 maja. W notatce Konfiskata «Wiadomości Literackich» czytamy: „Nr 12 (644) «Wiadomości Literackich» uległ konfiskacie za przedruk fragmentu z artykułu Louis Fischera Wann führt Hitler Krieg?, ogłoszonego w «Die Neue Weltbühne» z dn. 5 marca b.r. Fischer należy do czołowych dziennikarzy amerykańskich. W czasie swego pobytu w Warszawie w styczniu b.r. odbył wyczerpujące rozmowy (ausführliche Unterhaltungen), jak pisze w artykule Warschau – Berlin w tejże «Weltbühne» z dn. 12 t.m., m.in. z wicepremierem Kwiatkowskim, ministrem Beckiem, gen. Burkhardt-Bukackim, płk. Matuszewskim. Po konfiskacie wydaliśmy drugi nakład jako nr. 13 (645)” („Wiadomości Literackie” 1936 nr 14 z 29 marca). Zob. też listy późniejsze ..................... [KW do MG z 4 marca 1953] oraz ................ [MG do KW z 7 marca 1953], gdzie redaktor przyznaje, że pomylił tytuły czasopisma, w którym artykuł się ukazał.. Po numerze skonfiskowanym wydawało się następny z wiadomością ogólną, za co skonfiskowano. O konfiskacie dawałem zawsze notatkę czarnym drukiem gdzieś pod koniec numeru.
Ściskam Cię serdecznie
MG
[Dopisek na górnym marginesie:]
Napisz mi, czy wysyłasz paczki do Kraju w imieniu jakichś instytucji i czy ewentualnie mógłbym dać Ci kilka adresów.