Zaloguj się
Aktualizacja: 9 marzec 2020
(utw. 17 czerwiec 2019, 15:13)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
54 Bloomsbury St.W.C.1
30.3.53
Drogi Kaziu. – Mackiewicz napisał o MatuszewskimZob. przyp. 2 do listu ................. [MG do KW z 9 marca 1953]. (Zbyszewski nazywa to, co Matuszewski pisał, „brechtami”), może przyślesz jakąś niebanalną fotografięRecenzja Wyboru pism I. Matuszewskiego opatrzona była jego fotografią, raczej tradycyjną. Prośba o nią adresowana do Wierzyńskiego wynikała z faktu zaangażowania poety w działalność Instytutu Józefa Piłsudskiego i przygotowania tomu do wydania oraz z jego przyjaźni z politykiem.. Artykuł Mackiewicza jest pozytywny i ładny.

Ściskam Cię serdecznie
MG
Wszystkie
Miejsce
54 Bloomsbury St.W.C.1 (1)
Organizacja
Instytut Piłsudskiego (1)
Osoba
Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler (1)
Mackiewicz Stanisław pseud. Cat (2)
Matuszewski Ignacy (2)
Wierzyński Kazimierz (1)
Zbyszewski Wacław Alfred (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Maszynopis z odręczną poprawką, dopiskami i nieczytelnym podpisem niebieskim atramentem na niebieskim papierze lotniczym (po złożeniu stanowi kopertę).

Język:

PL

Oryginał

Data utworzenia: 2019-06-17 15:13:36
Miejsce utworzenia: Londyn
54 Bloomsbury St.W.C.1
30.3.53
Drogi Kaziu. – Mackiewicz napisał o MatuszewskimZob. przyp. 2 do listu ................. [MG do KW z 9 marca 1953]. (Zbyszewski nazywa to, co Matuszewski pisał, „brechtami”), może przyślesz jakąś niebanalną fotografięRecenzja Wyboru pism I. Matuszewskiego opatrzona była jego fotografią, raczej tradycyjną. Prośba o nią adresowana do Wierzyńskiego wynikała z faktu zaangażowania poety w działalność Instytutu Józefa Piłsudskiego i przygotowania tomu do wydania oraz z jego przyjaźni z politykiem.. Artykuł Mackiewicza jest pozytywny i ładny.

Ściskam Cię serdecznie
MG