Zaloguj się
Aktualizacja: 9 marzec 2020
(utw. 19 czerwiec 2019, 16:54)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
8.12.53
Drogi Kaziu. – Skarga Twoja, że nie odpowiedziałem Ci na dwa ostatnie listy, jest zupełnie niesłuszna. Nie odpowiedziałem, ponieważ nie było nic do odpowiedzenia; poza tym, mimo nawału zajęć (wstaję codziennie o 6.30 rano, kładąc się spać o północy), załatwiam wszystko z wzorową dokładnością, a jedynie wyjątkowo odpowiadam na listy nie w 24 minuty. Co znaczy uwaga: „Nie pisz, żeś listów nie otrzymał” itd.? Czy ja kiedykolwiek kłamię? Co do pokwitowań, po raz pierwszy w naszej praktyce spotykam się z takim żądaniem. Przecież lista składek jest stale ogłaszana, a Stara Lwowianka znajduje się na liście ogłoszonej w numerze gwiazdkowym. I dlaczego mamy kwitować przedpłatę na książki czy pismo? Ładnie byśmy wyglądali, mając w całej redakcji i administracji trzy osoby pracujące. Pani Kozarynowej (wnuczka Jeża jak, zdaje się, Ci pisałem) przekazałem Twoje słowa, nie znam jej osobiście. Dzwoniła Zahorska (12 Middleway N.W.11), by przesłać Ci najserdeczniejsze życzenia z powodu wiersza. Prosiłem ją, by dała na piśmie do rubryki czytelnikówKorespondencja S. Zahorskiej do redakcji na ten temat nie ukazała się.: „Wiersz W. jest nieporównany, piękny, nasycenie nastrojami, obrazami i skrótami myślowymi wręcz zawrotne”.
Uściski serdeczne.
MG
Wszystkie
Miejsce
12 Middleway N.W.11 (1)
Osoba
Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler (1)
Jeż Teodor Tomasz właśc. Zygmunt Miłkowski (1)
Kozarynowa (1)
Wierzyński Kazimierz (2)
Zahorska Stefania z domu Leser (1)
Utwór
Mowa i ziemia (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Maszynopis z odręcznymi dopiskami, poprawkami i nieczytelnym podpisem granatowym atramentem na papierze firmowym z nadrukiem: WIADOMOŚCI // TYGODNIK // 54, Bloomsbury Street, London, W.C.1. TEL. LANgham 6894.

Język:

PL

Oryginał

Data utworzenia: 2019-06-19 16:54:15
Miejsce utworzenia: Londyn
8.12.53
Drogi Kaziu. – Skarga Twoja, że nie odpowiedziałem Ci na dwa ostatnie listy, jest zupełnie niesłuszna. Nie odpowiedziałem, ponieważ nie było nic do odpowiedzenia; poza tym, mimo nawału zajęć (wstaję codziennie o 6.30 rano, kładąc się spać o północy), załatwiam wszystko z wzorową dokładnością, a jedynie wyjątkowo odpowiadam na listy nie w 24 minuty. Co znaczy uwaga: „Nie pisz, żeś listów nie otrzymał” itd.? Czy ja kiedykolwiek kłamię? Co do pokwitowań, po raz pierwszy w naszej praktyce spotykam się z takim żądaniem. Przecież lista składek jest stale ogłaszana, a Stara Lwowianka znajduje się na liście ogłoszonej w numerze gwiazdkowym. I dlaczego mamy kwitować przedpłatę na książki czy pismo? Ładnie byśmy wyglądali, mając w całej redakcji i administracji trzy osoby pracujące. Pani Kozarynowej (wnuczka Jeża jak, zdaje się, Ci pisałem) przekazałem Twoje słowa, nie znam jej osobiście. Dzwoniła Zahorska (12 Middleway N.W.11), by przesłać Ci najserdeczniejsze życzenia z powodu wiersza. Prosiłem ją, by dała na piśmie do rubryki czytelnikówKorespondencja S. Zahorskiej do redakcji na ten temat nie ukazała się.: „Wiersz W. jest nieporównany, piękny, nasycenie nastrojami, obrazami i skrótami myślowymi wręcz zawrotne”.
Uściski serdeczne.
MG