Zaloguj się
Aktualizacja: 9 marzec 2020
(utw. 26 czerwiec 2019, 16:43)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
54 Bloomsbury St.W.C.1
3.8.53
Drogi Kaziu. – Nic nie słyszałem o śmierci Heimana. Przypuszczam, że gdyby to była prawda, napisano by do nas z naszego przedstawicielstwa w Australii, z którym Heiman pozostawał w kontakcie, interweniując w naszych sprawach. Dzisiaj odesłałem do składania obszerną notatkę o artykule JurjewojZob. przyp. 4 do listu ................... [KW do MG z 31 lipca 1953].. Pani Janowska to p. Kozarynowa (pseudonim dla wierszy), starsza pani, może już nawet babka, córka Franciszka Rawity-Gawrońskiego, wnuczka Jeża, siostra nieżyjącego już znakomitego lingwisty. Nie znam jej osobiście. Do Hemara w sprawie wiersza napiszę. O „Kulturze” nie chce mi się pisać. Haliny nie potrzebujesz chwalić: wszystko cokolwiek powiesz, będzie za mało.
Ściskam Was serdecznie
MG
Wszystkie
Czasopismo
„Kultura” (1)
Miejsce
54 Bloomsbury St.W.C.1 (1)
Australia (1)
Osoba
Gawroński Andrzej (1)
Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler (1)
Heiman-Jarecki Aleksander (2)
Hemar Marian właśc. Jan Marian Hescheles (1)
Jeż Teodor Tomasz właśc. Zygmunt Miłkowski (1)
Kozarynowa (1)
Rawita-Gawroński Franciszek (1)
Wierzyńska Halina (1)
Wierzyński Kazimierz (1)
Yurieff Zoya (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Maszynopis z odręcznymi dopiskami, poprawkami i nieczytelnym podpisem czerwonym atramentem na niebieskim papierze lotniczym (po złożeniu stanowi kopertę).

Język:

PL

Oryginał

Data utworzenia: 2019-06-26 16:43:53
Miejsce utworzenia: 54 Bloomsbury St.W.C.1
54 Bloomsbury St.W.C.1
3.8.53
Drogi Kaziu. – Nic nie słyszałem o śmierci Heimana. Przypuszczam, że gdyby to była prawda, napisano by do nas z naszego przedstawicielstwa w Australii, z którym Heiman pozostawał w kontakcie, interweniując w naszych sprawach. Dzisiaj odesłałem do składania obszerną notatkę o artykule JurjewojZob. przyp. 4 do listu ................... [KW do MG z 31 lipca 1953].. Pani Janowska to p. Kozarynowa (pseudonim dla wierszy), starsza pani, może już nawet babka, córka Franciszka Rawity-Gawrońskiego, wnuczka Jeża, siostra nieżyjącego już znakomitego lingwisty. Nie znam jej osobiście. Do Hemara w sprawie wiersza napiszę. O „Kulturze” nie chce mi się pisać. Haliny nie potrzebujesz chwalić: wszystko cokolwiek powiesz, będzie za mało.
Ściskam Was serdecznie
MG