Zaloguj się
Aktualizacja: 1 lipiec 2019
(utw. 1 lipiec 2019, 14:34)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
101-07 Ascan Ave.
Forest Hills, N.Y.
12 maja 47
Kochany Mietku,
List z chusteczką dostaliśmy i przekazaliśmy ją do kogo należało. Osoba ta przechodzi teraz znowu ciężkie chwile, napisz do niej coś miłego, nie wspominaj o tym, co piszę, ani się jej o nic nie pytaj. W ogóle trudno, coraz trudniej, nam się żyje, nawet ja, który myślałem o sobie, że jestem zahartowany, ledwie, ledwie utrzymuję równowagę (?). Napisz nam, mój drogi, coś widział w Paryżu i jakie odniosłeś wrażenia. LeszekChodzi o starania o odzyskanie jego paryskiego mieszkania przy rue de l’Université 107. Zob. http://tei.nplp.pl/document/425 wybiera się tam w sprawie mieszkania, ale jest to zachwycający i niestety kompletny wariat i jeśli dalej tak będzie się „wybierał”, nigdy nie wyjedzie. Czy mógłbym Cię prosić o przysyłanie mi „Odrodzenia”W „Odrodzeniu” (1947, nr 10, 16) ogłoszono odpowiedzi pisarzy na ankietę „Czy wskrzesić Polską Akademię Literatury?” Wśród autorów wypowiedzi byli: W. Borowy, S. Flukowski, W. Hahn, J. Kleiner, S. Otwinowski, J. Parandowski, T. Sinko, J. Tuwim, S. Żółkiewski (nr 10), J. Brzechwa, P. Hertz, J. Iwaszkiewicz, J. Kott, J. Minkiewicz, E. Osmańczyk, Z. Leśnodorski, L. Podhorski-Okołów, A. Rudnicki, M. Rusinek, J. Sieradzki, M. Szczepańska, A. Wat (nr 16). Wierzyńskiego temat ten mógł interesować, gdyż w 1938 r. został on wybrany na członka PAL na miejsce po zmarłym Bolesławie Leśmianie. Uroczystość przyjęcia Wierzyńskiego do PAL odbyła się w kwietniu 1939 r. Poeta wygłosił odczyt o Bolesławie Leśmianie, wydany następnie pt. O Bolesławie Leśmianie. Mowa wygłoszona na uroczystym zebraniu Polskiej Akademii Literatury przez Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa 1939, przedruk w tegoż: Szkice i portrety literackie, oprac. P. Kądziela, Warszawa 1990, s. 91-104. Stanisława Kuszelewska opublikowała na łamach „Wiadomości” list następującej treści: „Tygodnik «Odrodzenie» wychodzący w Warszawie, nadesłał mi – na adres «Wiadomości» – uprzejmy list, zapraszający do wzięcia udziału w ankiecie na temat, czy należy wskrzesić Polską Akademię Literatury? Pozwalam sobie prosić o umieszczenie w tym miejscu mojej odpowiedzi: Akademię Literatury należy wskrzesić, o ile wskrzeszona zostanie w Polsce prawdziwa wolność słowa. Stanisława Kuszelewska (Kair)” zob. „Wiadomości” 1947, nr 17 (56) z 27 kwietnia., którego nie dostaję; zależy mi na numerze z dyskusją o Akademii Literatury – a także i na numerze „Twórczości”Redakcja „Twórczości” rozpisała ankietę „Jak oceniam literaturę dwudziestolecia?”. Odpowiedzi pisarzy ukazywały się w kolejnych numerach. Zob. odpowiedzi: M. Dąbrowskiej, J. Dobraczyńskiego, Bolesława Dudzińskiego, S. Kisielewskiego (1946 nr 12); odpowiedzi: J. Kleinera, S. Lichański, Z. Starowieyskiej-Morstinowej (1947, nr 2); odpowiedzi: J. Przybosia R. Matuszewskiego, W. Bąka, J. Iwaszkiewicza (1947, nr 4). z ankietą o 20-leciu literatury. Bardzo Cię proszę też o „Nowości literackie”Wierzyński popełnia błąd w nazwie , gdzie pono przedrukowano mój wiersz Do ŻydówWiersz opublikowano w „Nowinach Literackich” 1947, nr 6., – bardzo jestem ciekaw Iwaszkiewicza jako redaktora-plagiatoraZob. http://tei.nplp.pl/document/426. Radzę Ci zwrócić się o współpracę do Teodora ParnickiegoNa łamach „Wiadomości” w 1947 r. nie ukazał się żaden jego tekst. (Paseo de la Reforma 237/2, México D. F., Mexico), zasugeruj mu, by opisał swoje przejścia więzienne w Rosji. Bratanek mój, kompletnie rozbity tym, co zastał w Anglii, i nie mając innego wyjścia, wraca do Polski. Czy widziałeś w Paryżu PalestraWierzyński zadedykował mu Wiersz dla Romana Palestra, z tomu Sen mara, Paryż 1969. Bronisław Przyłuski wspominał: „W ostatnim liście – pisanym do mnie w wigilię zeszłego roku – wspomniał o wierszu, który na mnie zrobił duże wrażenie, dedykowanym Romanowi Palestrowi, i napisał: «chciałem sam się i jego jakoś pocieszyć i stąd wyszedł ten wielki wóz na kocich łbach. Szlus z niedolą. Wesoła, jak mi się zdawało, śmierć wielkich krzywd i trosk – ale to nie dla nas». W tych słowach – też był cały Wierzyński” (B. Przyłuski, Przyjaciel poetów, w: Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim, oprac. P. Kądziela, Warszawa 2001, s. 252). ? Czy długo tam jeszcze zostanie? Wizy dla Grzesia jak nie było, tak nie ma. Chodzi do szkoły, wygląda dobrze, mówi po francusku i pisuje do nas zabawne listy. – Ściskam Cię, mój drogi, nie daj długo czekać na otwiet’Ros: odpowiedź. . Dziękuję z góry za pisma.
Kto to jest BobkowskiZ czasem obaj pisarze blisko się zaprzyjaźnili. Wierzyński zadedykował Bobkowskiemu wiersz pt. Medycyna z tomu Tkanka ziemi, Paryż: Instytut Literacki 1960. Poświęcił mu też wspomnienie pośmiertne Andrzej Bobkowski w tomie Cygańskim wozem, Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1966, s. 112-116), przedr. w tegoż: Szkice i portrety literackie, oprac. P. Kądziela, Warszawa: Bibl. „Więzi” 1990, s. 195-198., autor świetnego artykułu o Dysku olimpijskim?
Twój Kazm
Wszystkie
Czasopismo
„Nowiny Literackie” (1)
„Odrodzenie” (1)
„Twórczość” (1)
Miejsce
101-07 Ascan Avenue, Forest Hills, N.Y. (1)
107 rue de l’Université w Paryżu (1)
Paryż (1)
Paseo de la Reforma 237/2, México D. F., Mexico (1)
Organizacja
Polska Akademia Literatury (1)
Osoba
Bobkowski Andrzej (1)
Floyar-Rajchmanowa Zofia z domu Małecka primo voto Bagniewska tertio voto Kowalska (1)
Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler (1)
Iwaszkiewicz Jarosław (1)
Lechoń Jan (1)
Palester Roman (1)
Parnicki Teodor (1)
Wierzyński Grzegorz (Gregory) (1)
Wierzyński Kazimierz (1)
Wierzyński Stanisław (1)
Utwór
Do Żydów (1)
Dysk olimpijski (1)
Ikkos i Sotion (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Rękopis pisany niebieskim atramentem ze skreśleniami i dopiskami, na papierze listowym. Znak Grydzewskiego „Z” czarnym ołówkiem.

Język:

PL

Oryginał

Data utworzenia: 2019-07-01 14:34:21
Miejsce utworzenia: 101-07 Ascan Avenue, Forest Hills, N.Y.
101-07 Ascan Ave.
Forest Hills, N.Y.
12 maja 47
Kochany Mietku,
List z chusteczką dostaliśmy i przekazaliśmy ją do kogo należało. Osoba ta przechodzi teraz znowu ciężkie chwile, napisz do niej coś miłego, nie wspominaj o tym, co piszę, ani się jej o nic nie pytaj. W ogóle trudno, coraz trudniej, nam się żyje, nawet ja, który myślałem o sobie, że jestem zahartowany, ledwie, ledwie utrzymuję równowagę (?). Napisz nam, mój drogi, coś widział w Paryżu i jakie odniosłeś wrażenia. LeszekChodzi o starania o odzyskanie jego paryskiego mieszkania przy rue de l’Université 107. Zob. http://tei.nplp.pl/document/425 wybiera się tam w sprawie mieszkania, ale jest to zachwycający i niestety kompletny wariat i jeśli dalej tak będzie się „wybierał”, nigdy nie wyjedzie. Czy mógłbym Cię prosić o przysyłanie mi „Odrodzenia”W „Odrodzeniu” (1947, nr 10, 16) ogłoszono odpowiedzi pisarzy na ankietę „Czy wskrzesić Polską Akademię Literatury?” Wśród autorów wypowiedzi byli: W. Borowy, S. Flukowski, W. Hahn, J. Kleiner, S. Otwinowski, J. Parandowski, T. Sinko, J. Tuwim, S. Żółkiewski (nr 10), J. Brzechwa, P. Hertz, J. Iwaszkiewicz, J. Kott, J. Minkiewicz, E. Osmańczyk, Z. Leśnodorski, L. Podhorski-Okołów, A. Rudnicki, M. Rusinek, J. Sieradzki, M. Szczepańska, A. Wat (nr 16). Wierzyńskiego temat ten mógł interesować, gdyż w 1938 r. został on wybrany na członka PAL na miejsce po zmarłym Bolesławie Leśmianie. Uroczystość przyjęcia Wierzyńskiego do PAL odbyła się w kwietniu 1939 r. Poeta wygłosił odczyt o Bolesławie Leśmianie, wydany następnie pt. O Bolesławie Leśmianie. Mowa wygłoszona na uroczystym zebraniu Polskiej Akademii Literatury przez Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa 1939, przedruk w tegoż: Szkice i portrety literackie, oprac. P. Kądziela, Warszawa 1990, s. 91-104. Stanisława Kuszelewska opublikowała na łamach „Wiadomości” list następującej treści: „Tygodnik «Odrodzenie» wychodzący w Warszawie, nadesłał mi – na adres «Wiadomości» – uprzejmy list, zapraszający do wzięcia udziału w ankiecie na temat, czy należy wskrzesić Polską Akademię Literatury? Pozwalam sobie prosić o umieszczenie w tym miejscu mojej odpowiedzi: Akademię Literatury należy wskrzesić, o ile wskrzeszona zostanie w Polsce prawdziwa wolność słowa. Stanisława Kuszelewska (Kair)” zob. „Wiadomości” 1947, nr 17 (56) z 27 kwietnia., którego nie dostaję; zależy mi na numerze z dyskusją o Akademii Literatury – a także i na numerze „Twórczości”Redakcja „Twórczości” rozpisała ankietę „Jak oceniam literaturę dwudziestolecia?”. Odpowiedzi pisarzy ukazywały się w kolejnych numerach. Zob. odpowiedzi: M. Dąbrowskiej, J. Dobraczyńskiego, Bolesława Dudzińskiego, S. Kisielewskiego (1946 nr 12); odpowiedzi: J. Kleinera, S. Lichański, Z. Starowieyskiej-Morstinowej (1947, nr 2); odpowiedzi: J. Przybosia R. Matuszewskiego, W. Bąka, J. Iwaszkiewicza (1947, nr 4). z ankietą o 20-leciu literatury. Bardzo Cię proszę też o „Nowości literackie”Wierzyński popełnia błąd w nazwie , gdzie pono przedrukowano mój wiersz Do ŻydówWiersz opublikowano w „Nowinach Literackich” 1947, nr 6., – bardzo jestem ciekaw Iwaszkiewicza jako redaktora-plagiatoraZob. http://tei.nplp.pl/document/426. Radzę Ci zwrócić się o współpracę do Teodora ParnickiegoNa łamach „Wiadomości” w 1947 r. nie ukazał się żaden jego tekst. (Paseo de la Reforma 237/2, México D. F., Mexico), zasugeruj mu, by opisał swoje przejścia więzienne w Rosji. Bratanek mój, kompletnie rozbity tym, co zastał w Anglii, i nie mając innego wyjścia, wraca do Polski. Czy widziałeś w Paryżu PalestraWierzyński zadedykował mu Wiersz dla Romana Palestra, z tomu Sen mara, Paryż 1969. Bronisław Przyłuski wspominał: „W ostatnim liście – pisanym do mnie w wigilię zeszłego roku – wspomniał o wierszu, który na mnie zrobił duże wrażenie, dedykowanym Romanowi Palestrowi, i napisał: «chciałem sam się i jego jakoś pocieszyć i stąd wyszedł ten wielki wóz na kocich łbach. Szlus z niedolą. Wesoła, jak mi się zdawało, śmierć wielkich krzywd i trosk – ale to nie dla nas». W tych słowach – też był cały Wierzyński” (B. Przyłuski, Przyjaciel poetów, w: Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim, oprac. P. Kądziela, Warszawa 2001, s. 252). ? Czy długo tam jeszcze zostanie? Wizy dla Grzesia jak nie było, tak nie ma. Chodzi do szkoły, wygląda dobrze, mówi po francusku i pisuje do nas zabawne listy. – Ściskam Cię, mój drogi, nie daj długo czekać na otwiet’Ros: odpowiedź. . Dziękuję z góry za pisma.
Kto to jest BobkowskiZ czasem obaj pisarze blisko się zaprzyjaźnili. Wierzyński zadedykował Bobkowskiemu wiersz pt. Medycyna z tomu Tkanka ziemi, Paryż: Instytut Literacki 1960. Poświęcił mu też wspomnienie pośmiertne Andrzej Bobkowski w tomie Cygańskim wozem, Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1966, s. 112-116), przedr. w tegoż: Szkice i portrety literackie, oprac. P. Kądziela, Warszawa: Bibl. „Więzi” 1990, s. 195-198., autor świetnego artykułu o Dysku olimpijskim?
Twój Kazm