Zaloguj się
Aktualizacja: 29 grudzień 2018
(utw. 13 styczeń 2018, 10:22)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
Jan Lechon. Care Mrs George BurrCecylia Burr (z Wasiłowskich; 1886–1964), której mężem był, nieżyjący już w tym czasie, George Howardz Burr (broker giełdowy; w czasie I wojny światowej pełnił funkcję komisarza Amerykańskiego Czerwonego Krzyża w Paryżu; oficer francuskiej Legii Honorowej). Działała w środowisku polonijnym (m.in. była przewodniczącą powstałego w 1944 r. Stowarzyszenia Matek Żołnierzy, od 1949 r. prezeską Biura Polskiej Opieki Społecznej); miała ambicję odgrywania też pewnej roli politycznej (m.in. wydała śniadanie dla gen. Andersa z okazji jego wizyty w USA w 1950 r., organizowała w swoim domu spotkania, na których zbierali się Amerykanie oraz emigracja polska i rosyjska). Przez wiele lat mecenasowała Lechoniowi, serdecznie z nim zaprzyjaźniona; w 1948 r. przewodniczyła Komitetowi Organizacyjnemu jubileuszu poety. Waldorf Astoria Towers
We are unable to come but we love you we think of you and wish you the best. Halina and Kazimierz WierzynskiAng.: Nie możemy przyjechać, ale kochamy Cię. Myślimy o Tobie, życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Halina i Kazimierz Wierzyńscy.
Wszystkie
Miejsce
Waldorf Astoria Towers (1)
Osoba
Burr George Howard (1)
Lechoń Jan (1)
Wierzyńscy Kazimierz i Halina (1)

Publikacja

Miejsce w katalogu

Informacje bibliograficzne

Depesza w języku angielskim na blankiecie firmy Western Union, datowana: 1948 Feb 19.

Język:

pl

Oryginał

Data utworzenia: 2018-01-13 10:22:25
Jan Lechon. Care Mrs George BurrCecylia Burr (z Wasiłowskich; 1886–1964), której mężem był, nieżyjący już w tym czasie, George Howardz Burr (broker giełdowy; w czasie I wojny światowej pełnił funkcję komisarza Amerykańskiego Czerwonego Krzyża w Paryżu; oficer francuskiej Legii Honorowej). Działała w środowisku polonijnym (m.in. była przewodniczącą powstałego w 1944 r. Stowarzyszenia Matek Żołnierzy, od 1949 r. prezeską Biura Polskiej Opieki Społecznej); miała ambicję odgrywania też pewnej roli politycznej (m.in. wydała śniadanie dla gen. Andersa z okazji jego wizyty w USA w 1950 r., organizowała w swoim domu spotkania, na których zbierali się Amerykanie oraz emigracja polska i rosyjska). Przez wiele lat mecenasowała Lechoniowi, serdecznie z nim zaprzyjaźniona; w 1948 r. przewodniczyła Komitetowi Organizacyjnemu jubileuszu poety. Waldorf Astoria Towers
We are unable to come but we love you we think of you and wish you the best. Halina and Kazimierz WierzynskiAng.: Nie możemy przyjechać, ale kochamy Cię. Myślimy o Tobie, życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Halina i Kazimierz Wierzyńscy.