Zaloguj się
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
3.II.53 Kochany Mietku, Dziękuję Ci za zajęcie się sprawą p. Bailly, bo cała ta sprawa jest dla mnie jak policzek. Odsyłam Ci list p. Dobka, inne listy posłałem do BostonuZob. list [MG do KW z 27 i 28 stycznia 1953]., do przyjaciół. Odeślę po zwrocie. Chciałbym, aby oni znaleźli trochę pieniędzy. W Nowym Jorku nie można nic urządzić, bo niedawno odbył się wieczór dla Rafała Malczewskiego, a bogate panie są zablokowane przez specjalistów. Kasi Ci nie dam. SztupakZob. przyp. 15 do listu ................... [MG do KW z 27 i 28 stycznia 1953]. ma na imię Alojzy. List p. B.List pani Brooks, zob. przyp. 7 do listu .................. [KW do MG z 21 stycznia 1953]. jest oczywiście nonsensem, ale wysłałem go, bo mnie o to proszono. Leszek jest za wielkim egoistą, aby być dobrym przyjacielem. Pamiętniki pisze, sam mi czytał fragmenty, ma tego z dziesięć ogromnych zeszytów. Przestań o tym wątpić i nie upieraj się przy swoim. O Chłędowskiego nie prosiłem. Marzę o Lindem, bo zapominam języka. Odsyłam Ci korektę PsalmuZob. przyp. 12 do listu .................[KW do MG z 12 stycznia 1953].. Przeczytaj rewizję. Ściskam Cię serdecznie, Halina jest Ci wierna Kazimierz Dziękuję za „Carrefuor” i za N.R.F.
Wszystkie
Czasopismo
„Carrefour” (1)
Miejsce
Boston (1)
Nowy Jork (1)
Osoba
Bailly Rosa (1)
Dobek Czesław (1)
Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler (1)
Lechoń Jan (1)
Malczewski Rafał (1)
Sztupak Alojzy (1)
Wierzyńska Halina (2)
Wierzyński Kazimierz (1)
Utwór
Psalm o wierzbach (1)
Słownik języka polskiego przez M. Samuela Bogumiła Linde (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Maszynopis z odręcznymi dopiskami, poprawkami i podpisem czarnym atramentem na papierze listowym z nadrukiem adresowym: P.O. BOX 525 // SAG HARBOR, L.I., N.Y. Znak Grydzewskiego „Z” niebieskim długopisem.

Język:

PL

Oryginał

Data utworzenia: 2019-07-23 23:54:43
3.II.53 Kochany Mietku, Dziękuję Ci za zajęcie się sprawą p. Bailly, bo cała ta sprawa jest dla mnie jak policzek. Odsyłam Ci list p. Dobka, inne listy posłałem do BostonuZob. list [MG do KW z 27 i 28 stycznia 1953]., do przyjaciół. Odeślę po zwrocie. Chciałbym, aby oni znaleźli trochę pieniędzy. W Nowym Jorku nie można nic urządzić, bo niedawno odbył się wieczór dla Rafała Malczewskiego, a bogate panie są zablokowane przez specjalistów. Kasi Ci nie dam. SztupakZob. przyp. 15 do listu ................... [MG do KW z 27 i 28 stycznia 1953]. ma na imię Alojzy. List p. B.List pani Brooks, zob. przyp. 7 do listu .................. [KW do MG z 21 stycznia 1953]. jest oczywiście nonsensem, ale wysłałem go, bo mnie o to proszono. Leszek jest za wielkim egoistą, aby być dobrym przyjacielem. Pamiętniki pisze, sam mi czytał fragmenty, ma tego z dziesięć ogromnych zeszytów. Przestań o tym wątpić i nie upieraj się przy swoim. O Chłędowskiego nie prosiłem. Marzę o Lindem, bo zapominam języka. Odsyłam Ci korektę PsalmuZob. przyp. 12 do listu .................[KW do MG z 12 stycznia 1953].. Przeczytaj rewizję. Ściskam Cię serdecznie, Halina jest Ci wierna Kazimierz Dziękuję za „Carrefuor” i za N.R.F.