Zaloguj się
Aktualizacja: 25 wrzesień 2019
(utw. 25 wrzesień 2019, 20:22)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
841P Jul 19 1946
NLT Wierzyński
Happy at good news about Lechon please convey my best wishesAng.: Szczęśliwy z powodu dobrych wiadomości o Lechoniu, proszę przekazać moje najlepsze życzenia. – Jan Lechoń przebywał wówczas w szpitalu i 17 lipca przeszedł operację jelita grubego. . Grydzewski
Wszystkie
Osoba
Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler (1)
Lechoń Jan (1)
Wierzyński Kazimierz (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Blankiet telegraficzny sieci WESTERN UNION CD London via Mackayradio; dopisek ołówkiem [w urzędzie pocztowym?]: BFH Forest Hills.

Język:

Angielski

Oryginał

Data utworzenia: 2019-09-25 20:22:50
841P Jul 19 1946
NLT Wierzyński
Happy at good news about Lechon please convey my best wishesAng.: Szczęśliwy z powodu dobrych wiadomości o Lechoniu, proszę przekazać moje najlepsze życzenia. – Jan Lechoń przebywał wówczas w szpitalu i 17 lipca przeszedł operację jelita grubego. . Grydzewski