Zaloguj się
Aktualizacja: 19 grudzień 2019
(utw. 19 grudzień 2019, 10:45)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
Do Administracji „Wiadomości”
54 Bloomsbury St.
London W.C.I.
Proszę uprzejmie o przysłanie mi honorarium £ 50 (pięćdziesięciu funtów) za wiersze drukowane w „Wiadomościach” w r. 1950.
Przesyłkę proszę skierować na „The Peconic Bank” w Sag Harbor, L.I., N.Y.
Z poważaniem Kazimierz Wierzyński
Wszystkie
Czasopismo
„Wiadomości” (2)
Miejsce
Sag Harbor (1)
Osoba
Wierzyński Kazimierz (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Rękopis pisany granatowym atramentem na arkuszu papieru listowego z nadrukiem adresowym: P.O. Box 525 Sag Harbor, L.I., N.Y. W prawym górnym rogu czarnym atramentem naniesiona (błędna?) data: 3 X 1950, zapewne przez osobę opracowującą. Znak Grydzewskiego „Z” czarnym ołówkiem.

Język:

pl

Oryginał

Data utworzenia: 2019-12-19 10:45:32
Do Administracji „Wiadomości”
54 Bloomsbury St.
London W.C.I.
Proszę uprzejmie o przysłanie mi honorarium £ 50 (pięćdziesięciu funtów) za wiersze drukowane w „Wiadomościach” w r. 1950.
Przesyłkę proszę skierować na „The Peconic Bank” w Sag Harbor, L.I., N.Y.
Z poważaniem Kazimierz Wierzyński