Zaloguj się
Aktualizacja: 2 marzec 2020
(utw. 2 marzec 2020, 18:23)
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
27 Rosary Gdns. S.W.7

3.7.50
Drogi Kaziu. – Serdecznie jeszcze raz Ci winszuję. Sakowscy i Terlecki także bardzo wzruszeni. Czy duże? Opisz. Napisz. Napisz wiersz. Czy bolało? Napisz, co powiedział lekarz. Czy dumny? Zdziwiła mnie Twoja uwaga o Solskim, bo przecież cała akcja wynikła z jego inicjatywy.
Ściskam Was serdecznie.
MG
Dodatek angielski „Sztuka i kultura za żelazną zasłoną” mógłby być rozsyłany oddzielnie według listy KomitetuZob. list .............................. [MG do KW z 22 czerwca 1950]. – Zamierzenia te nie zostały zrealizowane. . Mogłyby być np. dwie strony miesięcznie. Do Twojej wiadomości: mogło by to być premiumAng.: premia. dla nich za to, co by dali.
M.

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Maszynopis na odciętym skrawku arkusza kremowo-szarego papieru listowego z
odręcznymi poprawkami i nieczytelnymi podpisami czerwonym atramentem.

Język:

PL

Oryginał

Data utworzenia: 2020-03-02 18:23:25
Miejsce utworzenia: 27 Rosary Gdns. S.W.7
27 Rosary Gdns. S.W.7

3.7.50
Drogi Kaziu. – Serdecznie jeszcze raz Ci winszuję. Sakowscy i Terlecki także bardzo wzruszeni. Czy duże? Opisz. Napisz. Napisz wiersz. Czy bolało? Napisz, co powiedział lekarz. Czy dumny? Zdziwiła mnie Twoja uwaga o Solskim, bo przecież cała akcja wynikła z jego inicjatywy.
Ściskam Was serdecznie.
MG
Dodatek angielski „Sztuka i kultura za żelazną zasłoną” mógłby być rozsyłany oddzielnie według listy KomitetuZob. list .............................. [MG do KW z 22 czerwca 1950]. – Zamierzenia te nie zostały zrealizowane. . Mogłyby być np. dwie strony miesięcznie. Do Twojej wiadomości: mogło by to być premiumAng.: premia. dla nich za to, co by dali.
M.