Zaloguj się
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
54 Bloomsbury St. W.C.1
7.10.50
Drogi Kaziu. – Notatkę zamieszczęZob. przyp. 3 do listu .................. [KW do MG z 22 wrzesnia 1950].. To samo dotyczy notatki o książce o Chopinie, którą dał TerleckiZob. list .................... [KW do MG z 2 października 1950] i przyp. 2 tamże. . Wiem, że z Tobą koresponduje i myślałem, że oparł się na danych od Ciebie. Nie mogę sprawdzać każdego szczegółu. Książki – ze wstydem przyznaję – porządnie nie czytałem, bo egzemplarz jedyny posłałem zaraz Terleckiemu w nadziei, że szybko napisze. Niestety, do tej pory nie mogę recenzji wydostać. Dziękuję za piękne wiersze i ściskam serdecznie.
MG

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Maszynopis na karteczce wyrwanej z notesu (pisane w poprzek linii) z odręcznymi poprawkami i nieczytelnym podpisem czerwonym atramentem.

Język:

PL

Oryginał

Data utworzenia: 2020-03-03 20:23:16
Miejsce utworzenia: 54 Bloomsbury St.W.C.1
54 Bloomsbury St. W.C.1
7.10.50
Drogi Kaziu. – Notatkę zamieszczęZob. przyp. 3 do listu .................. [KW do MG z 22 wrzesnia 1950].. To samo dotyczy notatki o książce o Chopinie, którą dał TerleckiZob. list .................... [KW do MG z 2 października 1950] i przyp. 2 tamże. . Wiem, że z Tobą koresponduje i myślałem, że oparł się na danych od Ciebie. Nie mogę sprawdzać każdego szczegółu. Książki – ze wstydem przyznaję – porządnie nie czytałem, bo egzemplarz jedyny posłałem zaraz Terleckiemu w nadziei, że szybko napisze. Niestety, do tej pory nie mogę recenzji wydostać. Dziękuję za piękne wiersze i ściskam serdecznie.
MG