Zaloguj się
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
54 Bloomsbury St. W.C.1
9.10.50
Drogi Kaziu. – Egz[emplarz dla p. Notley poleciłem wysłać. Także dla Ciebie. Pandora to ZahorskaZob. przyp. 3 do listu ......................... [KW do MG z 4 października 1950].. Nie wiem, czy Staś ma koneksje z UNESCO, ale ma z Kuncewiczową, która z kolei ma z UNESCONa temat kontaktów Marii Kuncewiczowej z UNESCO oraz jej zabiegów dążących do zrewidowania stosunku ONZ do uchodźców oraz wystosowanego Apelu w tej sprawie zob. Alicja Szałagan, Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna 1895-1989, Warszawa 1995, s. 91-94. Zob. też krytyczną notę Mieczysława Grydzewskiego na temat krajowego wydania Kluczy M. Kuncewczowej (Warszawa 1948): Silva rerum, „Wiadomości” 1950 nr 41 (236) z 8 października, oraz polemikę pisarki „Wiadomości” i „Klucze” w Liście do redaktora, „Wiadomości” 1950 nr 45 (240) z 5 listopada.. Nie wiem, kto przyjeżdża z Polski na kongres i nawet nie mogę się dowiedzieć, bo nie mam żadnych kontaktów, nawet pośrednich, z tamtą stroną. Nic nie wiem, co się dzieje ze Słonimskim, nie wiem nawet, czy został formalnie odwołany. Staś widział się w Madrycie z siostrą Słonimskiego . Podobno od dwóch lat do niej nie pisze. Ale jeszcze Stasia nie widziałem, więc nie wiem, czy to prawda.
Ściskam Cię serdecznie
MG
Wszystkie
Osoba
Baliński Stanisław (2)
Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler (1)
Słonimska Halina (1)
Wierzyński Kazimierz (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Maszynopis na kartce wyrwanej z notesu (pisane w poprzek linii) z odręcznymi po-prawkami i nieczytelnym podpisem czerwonym atramentem.

Język:

PL

Oryginał

Data utworzenia: 2020-03-03 20:26:18
Miejsce utworzenia: 54 Bloomsbury St.W.C.1
54 Bloomsbury St. W.C.1
9.10.50
Drogi Kaziu. – Egz[emplarz dla p. Notley poleciłem wysłać. Także dla Ciebie. Pandora to ZahorskaZob. przyp. 3 do listu ......................... [KW do MG z 4 października 1950].. Nie wiem, czy Staś ma koneksje z UNESCO, ale ma z Kuncewiczową, która z kolei ma z UNESCONa temat kontaktów Marii Kuncewiczowej z UNESCO oraz jej zabiegów dążących do zrewidowania stosunku ONZ do uchodźców oraz wystosowanego Apelu w tej sprawie zob. Alicja Szałagan, Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna 1895-1989, Warszawa 1995, s. 91-94. Zob. też krytyczną notę Mieczysława Grydzewskiego na temat krajowego wydania Kluczy M. Kuncewczowej (Warszawa 1948): Silva rerum, „Wiadomości” 1950 nr 41 (236) z 8 października, oraz polemikę pisarki „Wiadomości” i „Klucze” w Liście do redaktora, „Wiadomości” 1950 nr 45 (240) z 5 listopada.. Nie wiem, kto przyjeżdża z Polski na kongres i nawet nie mogę się dowiedzieć, bo nie mam żadnych kontaktów, nawet pośrednich, z tamtą stroną. Nic nie wiem, co się dzieje ze Słonimskim, nie wiem nawet, czy został formalnie odwołany. Staś widział się w Madrycie z siostrą Słonimskiego . Podobno od dwóch lat do niej nie pisze. Ale jeszcze Stasia nie widziałem, więc nie wiem, czy to prawda.
Ściskam Cię serdecznie
MG