Zaloguj się
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
Do Administracji „Wiadomości”Zapewne ten oficjalny list dotyczy transferu pieniędzy, o którym mowa w liście ..................... [KW do MG z 10 listopada 1950].
54 Bloomsbury St.
London W.C.I.


Proszę uprzejmie o przysłanie mi honorarium £ 50 (pięćdziesięciu funtów) za wiersze drukowane w „Wiadomościach” w r. 1950.
Przesyłkę proszę skierować na „The Peconic Bank” w Sag Harbor, L.I., N.Y.
Z poważaniem
Kazimierz Wierzyński
Wszystkie
Miejsce
54 Bloomsbury St.W.C.1 (1)
Osoba
Wierzyński Kazimierz (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Rękopis pisany granatowym atramentem na arkuszu papieru listowego z nadrukiem adresowym: P.O. Box 525 Sag Harbor, L.I., N.Y. W prawym górnym rogu czarnym atramentem naniesiona (błędna?) data: 3 X 1950, zapewne przez osobę opracowującą. Znak Grydzewskiego „Z” czarnym ołówkiem.

Język:

PL

Oryginał

Data utworzenia: 2020-03-03 20:40:49
Miejsce utworzenia: 54 Bloomsbury St.W.C.1
Do Administracji „Wiadomości”Zapewne ten oficjalny list dotyczy transferu pieniędzy, o którym mowa w liście ..................... [KW do MG z 10 listopada 1950].
54 Bloomsbury St.
London W.C.I.


Proszę uprzejmie o przysłanie mi honorarium £ 50 (pięćdziesięciu funtów) za wiersze drukowane w „Wiadomościach” w r. 1950.
Przesyłkę proszę skierować na „The Peconic Bank” w Sag Harbor, L.I., N.Y.
Z poważaniem
Kazimierz Wierzyński