Zaloguj się
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
Pierwszy fragmentkomentarz edytorski:
Przyślijcie mi książkę T[adeusza] Nowak[owskiego] i Grubińskiego? Czy mógłbym gdzieś wydać tom poezji (około sto stron)? Chcę to nazwać Księga Orfeusza – czy dobrze? Trzymaj „Wiad[omości]” – w Tobie nadzieja!
KW

Drugi fragmentkomentarz edytorski:
Mietku, co się z Tobą dzieje? To już czwarty list bez odpowiedzi! Napisz dużo! Dlaczego Terlecki wyszedł z „Pol[ski] Walcz[ącej]”? Ja mam straszne kłopoty z Ch[opinem]. Napisz o sobie i o książkach. O dedykacjach Stasiowichodzi o wiesz Moi sąsiedzi dedykowany Balińskiemu, który ukazał się w „Wiadomościach” w 1949, nr 10 (153) z 6 marca. i Nagl[erowej]Chodzi o wiersz Preludium dedykowany Naglerowejtóry ukazał się w „Wiadomościach” w 1949, nr 10 (153) z 6 marca. nie mów – niech to będzie niespodzianka. Pisz! Ściskam.
Kazimierz

15.II.
W dwu arkuszach odciąłem koniec, był bez błędu.

Pisane na skrawku ze stemplem:komentarz edytorski KOREKTA AUTORSKA // BARDZO PILNA // ZWROT POD ADRESEM REDAKCJI // 27. ROSARY GARDENS // LONDON SW 1 // KAZIMIERZ WIERZYŃSKI.

Trzeci fragment, prawdopodobnie z tego samego okresu 1949 r.komentarz edytorski:
Czy czytałeś nudną, wypoconą, drażniącą, za pieniądze MiłoszaCzesław Miłosz pracował wówczas na stanowisku attaché kulturalnego polskiej ambasady w Waszyngtonie. Sugestia Wierzyńskiego, że wizyta Aleksandry Janty w Polsce była finansowana przez komunistów, nie znajduje potwierdzenia w znanych dokumentach. napisaną, bez słowa potępienia reżymu – książkę tego cymbała i grafomana Janty?! Czy przypominasz sobie, jak Cię przed nim przestrzegałem?!
Wszystkie
Czasopismo
„Polska Walcząca” (1)
„Wiadomości” (1)
Miejsce
27 Rosary Gdns. S.W.7 (1)
Londyn (1)
Osoba
Baliński Stanisław (1)
Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler (1)
Janta-Połczyński Aleksander (1)
Miłosz Czesław (1)
Naglerowa Herminia z domu Fisch (1)
Terlecki Tymon (1)
Wierzyński Kazimierz (3)
Utwór
Korzec maku (1)
Wracam z Polski (1)
Życie Chopina (1)

Publikacja

Informacje bibliograficzne

Rękopis ołówkiem na trzech drobnych skrawkach papieru, odcinanych z arkuszy korekty odsyłanej przez Wierzyńskiego, naklejonych na jeden większy arkusz papieru, zapewne przez Grydzewskiego.

Język:

PL

Oryginał

Data utworzenia: 2020-05-12 15:52:59
Pierwszy fragmentkomentarz edytorski:
Przyślijcie mi książkę T[adeusza] Nowak[owskiego] i Grubińskiego? Czy mógłbym gdzieś wydać tom poezji (około sto stron)? Chcę to nazwać Księga Orfeusza – czy dobrze? Trzymaj „Wiad[omości]” – w Tobie nadzieja!
KW

Drugi fragmentkomentarz edytorski:
Mietku, co się z Tobą dzieje? To już czwarty list bez odpowiedzi! Napisz dużo! Dlaczego Terlecki wyszedł z „Pol[ski] Walcz[ącej]”? Ja mam straszne kłopoty z Ch[opinem]. Napisz o sobie i o książkach. O dedykacjach Stasiowichodzi o wiesz Moi sąsiedzi dedykowany Balińskiemu, który ukazał się w „Wiadomościach” w 1949, nr 10 (153) z 6 marca. i Nagl[erowej]Chodzi o wiersz Preludium dedykowany Naglerowejtóry ukazał się w „Wiadomościach” w 1949, nr 10 (153) z 6 marca. nie mów – niech to będzie niespodzianka. Pisz! Ściskam.
Kazimierz

15.II.
W dwu arkuszach odciąłem koniec, był bez błędu.

Pisane na skrawku ze stemplem:komentarz edytorski KOREKTA AUTORSKA // BARDZO PILNA // ZWROT POD ADRESEM REDAKCJI // 27. ROSARY GARDENS // LONDON SW 1 // KAZIMIERZ WIERZYŃSKI.

Trzeci fragment, prawdopodobnie z tego samego okresu 1949 r.komentarz edytorski:
Czy czytałeś nudną, wypoconą, drażniącą, za pieniądze MiłoszaCzesław Miłosz pracował wówczas na stanowisku attaché kulturalnego polskiej ambasady w Waszyngtonie. Sugestia Wierzyńskiego, że wizyta Aleksandry Janty w Polsce była finansowana przez komunistów, nie znajduje potwierdzenia w znanych dokumentach. napisaną, bez słowa potępienia reżymu – książkę tego cymbała i grafomana Janty?! Czy przypominasz sobie, jak Cię przed nim przestrzegałem?!