Zaloguj się
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
May your Christmas // be filled // with many blessingsAngielska formuła życzeń: Niech Twoje Boże Narodzenie obfituje (będzie pełne) w wiele błogosławieństw..
Lesiowi wszystkiego najlepszego, szczęścia, spokoju, pracy życzą
Dwie Ziaby z L[ong] I[sland]
Wierszyk piękny!
Wszystkie
Miejsce
Sea Cliff (1)
Osoba
Lechoń Jan (1)
Wierzyńscy Kazimierz i Halina (1)

Publikacja

Miejsce w katalogu

Informacje bibliograficzne

Ozdobny karnecik świąteczny z drukowanym tekstem okolicznościowym, do którego ręką Haliny dopisali się Wierzyńscy niebieskim atramentem; na zachowanej kopercie data stempla pocztowego: 19 DEC, 1949; adresat: Mr. Jan Lechon // c/o Mrs. Lehmann // 514 West 114th St. // New York, N.Y.2

Język:

pl

Oryginał

Data utworzenia: 2018-02-06 21:41:31
May your Christmas // be filled // with many blessingsAngielska formuła życzeń: Niech Twoje Boże Narodzenie obfituje (będzie pełne) w wiele błogosławieństw..
Lesiowi wszystkiego najlepszego, szczęścia, spokoju, pracy życzą
Dwie Ziaby z L[ong] I[sland]
Wierszyk piękny!