Zaloguj się
Pokaż ingerencje edytorskie Pokaż poprawki autorskie Pokaż nieustalone/nieczytelne
15 III 1950
Kochany nasz Panie Pisarzu i Uczony, Kolonia Polska z Sag Harbor, osadnicy z przedmieścia, pionierzy, butlegerzy Butleger – nielegalny producent lub przemytnik alkoholu w Ameryce w czasach prohibicji; potocznie: szmugler, przemytnik, kontrabandzista., oracze, wysiedleńcy, farmerzy, ślusarze, zegarmistrze, mleczarze, emigranci polityczni, uchodźcy, sybiracy, krakowianie, swoi znad Narwi, krajanie, prezesi, sekretarze, członkowie, bracia, XI Wardy i inc.Nie udało się ustalić, o co lub o kogo chodzi., „wspólnemi łańcuchy opaszmy ziemskie kolisko”Cytat z Ody do młodości Adama Mickiewicza (w. 52–53), w oryginale brzmi: „spólnymi łańcuchy / Opaszmy ziemskie kolisko”. – my wszyscy rodacy Twoi ślemy Ci hołd i cześć, i życzenia: sto lat, sto lat i sto dolarów.
Wszystkie
Miejsce
Sag Harbor (1)

Publikacja

Miejsce w katalogu

Informacje bibliograficzne

Tekst pisany czarnym atramentem na kartce pocztowej; adresat: Mr. Jan Lechon // c/o Mrs. Marburg // 514 West 114th St. // New York, N.Y.; nadawca: P.O. Box 525 // Sag Harbor, N.Y.

Język:

pl

Oryginał

Data utworzenia: 2018-03-02 18:25:15
Miejsce utworzenia: Sag Harbor
15 III 1950
Kochany nasz Panie Pisarzu i Uczony, Kolonia Polska z Sag Harbor, osadnicy z przedmieścia, pionierzy, butlegerzy Butleger – nielegalny producent lub przemytnik alkoholu w Ameryce w czasach prohibicji; potocznie: szmugler, przemytnik, kontrabandzista., oracze, wysiedleńcy, farmerzy, ślusarze, zegarmistrze, mleczarze, emigranci polityczni, uchodźcy, sybiracy, krakowianie, swoi znad Narwi, krajanie, prezesi, sekretarze, członkowie, bracia, XI Wardy i inc.Nie udało się ustalić, o co lub o kogo chodzi., „wspólnemi łańcuchy opaszmy ziemskie kolisko”Cytat z Ody do młodości Adama Mickiewicza (w. 52–53), w oryginale brzmi: „spólnymi łańcuchy / Opaszmy ziemskie kolisko”. – my wszyscy rodacy Twoi ślemy Ci hołd i cześć, i życzenia: sto lat, sto lat i sto dolarów.