Zaloguj się
Tytuł
Pieśń przed zaczęciem dzieła abo zachwyt ducha do Ducha Najświętszego
Pieśń przeżegnanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
Pieśń 3. Święć się Imię Twoje
Pieśń 4. Przyjdź Królestwo Twoje
Pieśń 5. Bądź wola Twoja, jako w Niebie, taki na ziemi
Pieśń 6. Daj nam chleba naszego powszedniego dzisiaj
Pieśń 7. Odpóść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
Pieśń 1.
Pieśń 2. Zdrowaś, Maryja
Pieśń 4. Pan z Tobą
Pieśń 5. Błogosławionaś Ty między niewiastami
Pieśń 6. I błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus
Pieśń 7. Święta Maryja
Pieśń 8. Matko Boga
Pieśń 9. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen
Pieśń [1.] Modlitwa poranna
Pieśń [2.] Modlitwa południowa
Pieśń [3.] Modlitwa wieczorna
Pieśń [4.] Pomocy Chrystusa P[ana] w oschłości duszy żebrze
Pieśń [5.] O szczęśliwości tych, którzy, wziąwszy krzyż swój, idą za Chrystusem