Zaloguj się
Tytuł
Pieśń [1.] Modlitwa poranna
Pieśń [2.] Modlitwa południowa
Pieśń [3.] Modlitwa wieczorna
Pieśń [4.] Pomocy Chrystusa P[ana] w oschłości duszy żebrze
Pieśń [5.] O szczęśliwości tych, którzy, wziąwszy krzyż swój, idą za Chrystusem
Pieśń [6.] Wysławia dobrodziejstwa Chrystusowe na siebie i na cały świat wylane
Pieśń [7.] Co trzeba zachować kochającym Chrystusa
Pieśń [8.] Wyraża się potęga miłości ku Chrystusowi
Pieśń [9.] Chrystusa Pana wielbi
Pieśń [10.] Chrystusa Pana wzywa ciężką chorobą złożona
Pieśń [11.] W mdłości śmierć sobie rokuje i do służby Boga siebie zagrzewa
Pieśń [12.] Jak jest rzecz słodka i zbawienna o męce Pańskiej ustawnie rozpamiętywać
Pieśń [13.] Afekt ku ukrzyżowanemu Panu
Pieśń [14.] Prosi, iżby za łaską Bożą świątobiliwie żyć mogła
Pieśń [15.] Dziękuje Chrystusowi Panu za uwolnienie z różnych niebezpieczeństw i naprowadzenie na prawą drogę
Pieśń [16.] Skarży się, że po większej części ludzie, odbiegłszy Chrystusa Pana, za światową próżnością uganiają się
Pieśń [17.] Ogłasza, że bez pomocy Chrystusowej trudno się złego ustrzeże
Pieśń [18.] O miłości swojej ku Chrystusowi Panu
Pieśń [19.] Poleca duszę Bogu w ostatnim niebezpieczeństwie życia będąca
Pieśń [20.] Wzywa wszelkie stworzenie, iżby chwaliły Boga