Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
1065 Rzymowski Wincenty
Osoba
1 - -
1543 Są chwile
Utwór
3 - -
1067 Sachs Maurice właśc. Maurice Ettinghausen
Osoba
1 - -
1066 Sachsen-Coburg-Gotha Maria
Osoba
- - -
1068 Sadowski George G.
Osoba
- - -
1522 Sag Harbor
Miejsce
27 - 109
2584 Saint-Gratien
Miejsce
1 - -
1069 Sakowscy Juliusz i Stefania
Osoba
5 - -
1747 Sakowska Stefania
Osoba
11 - -
1070 Sakowski Juliusz
Osoba
40 - -
2113 Salamanka
Miejsce
2 - -
1517 Salesmana
Utwór
1 - -
1487 Salome
Utwór
1 - -
2480 Sambor
Osoba
1 - -
2590 Sand George
Osoba
- - -
1071 Sand George właśc. Aurore Dudevant
Osoba
- - -
1072 Sanguszko Roman
Osoba
2 - -
1761 São Paulo
Miejsce
2 - -
1787 Sarabanda dla Wandy Landowskiej
Utwór
2 - -
1073 Sartre Jean-Paul
Osoba
- - -
2529 Savery Frank
Osoba
1 - -
1074 Savitsch Eugene de
Osoba
1 - -
1075 Scarlatti Domenico Giuseppe
Osoba
- - -
1076 Scherbakoff S.
Osoba
- - -
1077 Scherer-Wirska Olga
Osoba
- - -
1931 Schiller Fryderyk
Osoba
1 - -
1079 Schnetz Leonard W.
Osoba
- - -
1080 Schopenhauer Arthur
Osoba
1 - -
1081 Schreiber Maria zob. Pini Maria
Osoba
- - -
1082 Schubert Franz
Osoba
- - -
1083 Schumacher Kurt
Osoba
- - -
1084 Schumann Robert
Osoba
- - -
1085 Schwed Peter
Osoba
1 - -
2611 Scrutator  
Osoba
5 - -
1086 Scully Cornelius D.
Osoba
- - -
1446 Sea Cliff
Miejsce
22 - 4
1087 Seghers Bronisława
Osoba
1 - -
1088 Seideman Janina zob. Konarska-Słonimska Janina
Osoba
- - -
1090 Seideman Róża (Romualda) zob. Pańska Róża (Romualda)
Osoba
- - -
1089 Seidenman Ludwik
Osoba
1 - -
1091 Seidenmanowa Zofia (Ida Sophie)
Osoba
- - -
1092 Semiczek Marian
Osoba
- - -
1099 Sęp Szarzyński Mikołaj
Osoba
1 - -
1094 Serafinowicz Wacław
Osoba
- - -
1095 Serafinowicz Zygmunt
Osoba
1 - -
1093 Serafinowiczowa Maria z domu Niewęgłowska
Osoba
- - -
1096 Serkowska Wanda
Osoba
- - -
1097 Sert Misia właśc. Maria Godebska
Osoba
2 - -
1098 Seyda Marian
Osoba
1 - -
1760 Shakespeare
Utwór
1 - -