Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
401 Harriman William Averell
Osoba
1 - -
402 Harris Christopher zob. Fry Christopher
Osoba
- - -
403 Harter George J.
Osoba
- - -
2105 Hartmański Konrad
Osoba
1 - -
2434 Hassman Tadeusz
Osoba
1 - -
404 Hassmann Gizela z domu Wirstlein
Osoba
- - -
405 Hassmann Jadwiga zob. Niezabitowska Jadwiga
Osoba
- - -
406 Hassmann Władysław
Osoba
- - -
2568 Hedley Arthur
Osoba
4 - -
1717 Heiman-Jarecki Aleksander
Osoba
9 - -
407 Heine Heinrich właśc. Harry Chaim Heine
Osoba
1 - -
1559 Hektor z Milo
Utwór
2 - -
408 Hemar Marian właśc. Jan Marian Hescheles
Osoba
26 - -
409 Hemingway Ernest
Osoba
2 - -
410 Hempel Zygmunt
Osoba
- - -
411 Hendelsman Halina zob. Wittlin Halina
Osoba
- - -
1929 Henryk Dąbrowski. Wizerunek twórcy legionów polskich, na który składają się wyjątki z pism jego własnych oraz z dzieł Szymona Askenazego, Wacława Berenta, Józefa Drzewieckiego, Alfreda Młockiego, Adama Skałkowskiego oraz Stefana Żeromskiego
Utwór
1 - -
1738 Henryk Leon Strasburger
Osoba
1 - -
2539 Henryk V (film)
Utwór
1 - -
2095 „Herald Tribune”
Czasopismo
1 - -
2551 Herlie Eileen
Osoba
1 - -
412 Herling-Grudziński Gustaw
Osoba
14 - -
413 Hermes (Merkury) mit.
Osoba
2 - -
297 Herminia Fiszbin
Osoba
- - -
414 Herse Tadeusz
Osoba
1 - -
2029 Herself surprised
Utwór
1 - -
1740 Hertz Aleksander
Osoba
1 - -
415 Hertz Paweł
Osoba
1 - -
416 Higersberger-Kulikowska Janina
Osoba
2 - -
417 Hillenkoetter Roscoe Henry
Osoba
1 - -
2484 Himmler Heinrich
Osoba
2 - -
1716 Hinsley Arthur
Osoba
1 - -
418 Hiob bibl.
Osoba
1 - -
419 Hipokrates
Osoba
- - -
2451 Hirszfeld
Miejsce
1 - -
420 Hiss Alger
Osoba
2 - -
2292 Historia mego życia: wspomnienia warszawianki
Utwór
1 - -
1483 Historia o jednym chłopczyku i o jednym lotniku
Utwór
2 - -
1547 Historie de la musique
Utwór
1 - -
2457 Hiszpania
Miejsce
1 - -
421 Hitler Adolf
Osoba
1 - -
422 Hiż Tadeusz
Osoba
1 - -
423 Hlond August kardynał
Osoba
- - -
425 Hoesick Ferdynand
Osoba
1 - -
2663 Hoffman Aleksander Julian
Osoba
1 - -
426 Hoffman Paul Gray
Osoba
- - -
1601 Hollywood
Miejsce
2 - -
1987 Homburg Fruderyk Artur
Osoba
1 - -
427 Hoover Herbert
Osoba
- - -
428 Hoppin lekarz
Osoba
- - -