Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
452 Jabłonowscy rodzina
Osoba
- - -
1988 Jabłonowska Anna Paulina z Sapiehów
Osoba
1 - -
2664 Jachimecki Zdzisław Jan
Osoba
1 - -
453 Jachimowicz Jan
Osoba
24 - -
454 Jackowscy Tadeusz i Anna
Osoba
- - -
455 Jackowski Tadeusz
Osoba
- - -
456 Jackson Charles Douglas
Osoba
5 - -
457 Jacob Max
Osoba
- - -
1544 Jagiełło Władysław
Osoba
- - -
458 Jahl Władysław
Osoba
- - -
1938 Jakubisiak Augustyn
Osoba
1 - -
459 James Henry
Osoba
- - -
1949 James William
Osoba
1 - -
1495 Jamróz
Osoba
- - -
460 Jan Boży św.
Osoba
- - -
461 Jan III Sobieski król polski
Osoba
1 - -
462 Jan Kazimierz król polski
Osoba
- - -
2152 Jan Kazimierz [wiersz Jana Lechonia]
Utwór
1 - -
2605 Jane Stirling
Osoba
1 - -
2614 Janin Jules
Osoba
1 - -
463 Jankowski Jan Stanisław
Osoba
- - -
464 Jankowski Stanisław M.
Osoba
- - -
465 Janta-Połczyńska Walentyna z domu Stocker primo voto Pacewicz
Osoba
1 - -
466 Janta-Połczyński Aleksander
Osoba
24 - -
2631 Janusz Krasiński
Osoba
- 1 3
2043 Januszewski Franciszek
Osoba
1 - -
467 Januszewski Tadeusz
Osoba
- - -
468 Jaracz Stefan
Osoba
3 - -
2115 Jaracz w Oświęcimiu
Utwór
1 - -
469 Jaraczewska Jadwiga zob. Piłsudska-Jaraczewska Jadwiga
Osoba
- - -
470 Jarocka Wanda zob. Słonczyńska Wanda
Osoba
- - -
471 Jarocki Robert
Osoba
- - -
472 Járosy Fryderyk
Osoba
1 - -
473 Jaroszewicz Władysław
Osoba
1 - -
475 Jaroszewiczowa Janina z domu Kalicka
Osoba
- - -
474 Jaroszewiczowa Zofia z domu Hulanicka secundo voto Pruska
Osoba
- - -
476 Jasieńczyk Janusz
Osoba
- - -
477 Jasiński Roman
Osoba
- - -
1865 Jasna Polana
Miejsce
1 - -
478 Jasnorzewska Maria zob. Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Osoba
- - -
479 Jastrun Mieczysław
Osoba
1 - -
2180 Jastrzębia Góra
Miejsce
1 - -
480 Jastrzębowski Wojciech
Osoba
2 - -
2116 Jaszuny
Miejsce
1 - -
481 Jaworowska Jadwiga (Konstancja) z domu Klempińska
Osoba
1 - -
482 Jaworowski Rajmund
Osoba
1 - -
1499 Jałta
Miejsce
3 - -
483 Jedigarow zarządca majątków Romana Sanguszki
Osoba
- - -
2069 „Jednodniówka pisarzy polskich”
Czasopismo
1 - -
2379 Jędrychowski Stefan
Osoba
2 - -