Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
1162 Stalin Józef właśc. Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili
Osoba
16 - -
1161 Staff Leopold
Osoba
5 - -
1160 Spotowski Zbigniew
Osoba
2 - -
1159 Spitzman-Jordanowie Henryk i Felicja
Osoba
1 - -
1158 Spitzman-Jordanowa (Szpitzman-Jordanowa) Felicja
Osoba
22 - -
1157 Spitzman-Jordan (Szpitzman-Jordan) Henryk Alfred
Osoba
7 - -
1156 Spiess Stefan
Osoba
1 - -
1154 Spellman Francis Joseph
Osoba
1 - -
1152 Sosnkowski Kazimierz
Osoba
6 - -
1151 Sosnkowska Jadwiga z domu Żukowska
Osoba
1 - -
1150 Sorey Vincent
Osoba
1 - -
1147 Solski Wacław właśc. Wacław Jan Pański
Osoba
34 - -
1146 Solski Ludwik właśc. Ludwik Sosnowski
Osoba
8 - -
1142 Sofokles
Osoba
1 - -
1141 Sochaczewski-Corwin Edward
Osoba
2 - -
1140 Snow Carmel
Osoba
1 - -
1139 Sned Mustafa
Osoba
3 - -
1138 Smosarska Jadwiga
Osoba
2 - -
1137 Smolarski Mieczysław
Osoba
2 - -
1135 Słubicka Stanisława Franciszka
Osoba
5 - -
1133 Słonimski Antoni
Osoba
53 - -
1130 Słonczyńska Anna
Osoba
1 - -
1126 Sławek Walery
Osoba
1 - -
1123 Skrzyński Ignacy
Osoba
2 - -
1121 Skowroński Tadeusz
Osoba
1 - -
1118 Składkowski Felicjan Sławoj
Osoba
1 - -
1116 Skirmunt Konstanty
Osoba
1 - -
1113 Skarga Piotr
Osoba
1 - -
1112 Siuta Tadeusz
Osoba
3 - -
1111 Sinclair Lewis Harry
Osoba
1 - -
1110 Simon Richard Leo „Dick”
Osoba
4 - -
1109 Simon Henry William
Osoba
27 - -
1106 Sikorski Władysław
Osoba
1 - -
1105 Sienkiewicz Henryk
Osoba
4 - -
1102 Shepardson Whitney Hart
Osoba
1 - -
1100 Shaw George Bernard
Osoba
2 - -
1099 Sęp Szarzyński Mikołaj
Osoba
1 - -
1098 Seyda Marian
Osoba
1 - -
1097 Sert Misia właśc. Maria Godebska
Osoba
2 - -
1095 Serafinowicz Zygmunt
Osoba
1 - -
1089 Seidenman Ludwik
Osoba
1 - -
1087 Seghers Bronisława
Osoba
1 - -
1085 Schwed Peter
Osoba
1 - -
1084 Schumann Robert
Osoba
2 - -
1080 Schopenhauer Arthur
Osoba
1 - -
1074 Savitsch Eugene de
Osoba
1 - -
1072 Sanguszko Roman
Osoba
2 - -
1070 Sakowski Juliusz
Osoba
53 - -
1069 Sakowscy Juliusz i Stefania
Osoba
11 - -
1067 Sachs Maurice właśc. Maurice Ettinghausen
Osoba
1 - -