Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
2417 3 8 0 S e c o n d A v e, New York 10, N.Y.
Miejsce
1 - -
2419 N e w Y o r k P u b l i c L i b r a r y 5th Ave & 42nd S t r e e t. New York, N.Y
Miejsce
1 - -
2420 „The Plaza” 5thAve & 59th Street, New York, N.Y.
Miejsce
1 - -
2421 Plater Emilia
Osoba
1 - -
2422 Mieczysławska Makryna
Osoba
1 - -
2423 Escalante Diogenes
Osoba
1 - -
2424 Reves Emery
Osoba
1 - -
2425 Czapski Stanisław
Osoba
1 - -
2427 Zwiahl
Miejsce
1 - -
2429 „Ukraińskie Słowo”
Czasopismo
1 - -
2431 Morawski Ignacy
Osoba
1 - -
2433 Polish Forces – CMF 633/R
Miejsce
1 - -
2434 Hassman Tadeusz
Osoba
1 - -
2435 Madrid, Conde de Penalver 60 Ia dcha
Miejsce
1 - -
2437 Polska Partia Socjalistyczna
Organizacja
1 - -
2439 ONZ
Organizacja
1 - -
2442 Claude Mauriac
Utwór
1 - -
2444 Libella
Organizacja
1 - -
2445 Main Street, Sag Harbour
Miejsce
1 - -
2447 12 Middleway N.W.11
Miejsce
1 - -
2448 11 King’s Drive, Surbiton, Surrey
Miejsce
1 - -
2449 „Biuletyn Skarbu Narodowego”
Czasopismo
1 - -
2450 12 Palace Gdns. Terrace W.8
Miejsce
1 - -
2451 Hirszfeld
Miejsce
1 - -
2452 Komedia Francuska
Organizacja
1 - -
2453 Lycée Français
Organizacja
1 - -
2454 Mozart Wolfgang Amadeusz
Osoba
1 - -
2455 Gelander
Osoba
1 - -
2456 Mason Segoviana
Miejsce
1 - -
2457 Hiszpania
Miejsce
1 - -
2458 Marivaux
Miejsce
1 - -
2460 Angers
Miejsce
1 - -
2463 Mackiewiczowie Józef i Stanisław (Cat)
Osoba
1 - -
2464 „Przegląd Kulturalny”
Czasopismo
1 - -
2465 „Wieś”
Czasopismo
1 - -
2466 Regain
Utwór
1 - -
2467 Sowiety i antysemityzm
Utwór
1 - -
2468 Giertych Jędrzej
Osoba
1 - -
2474 Cracovia, 30 a Seymour Pl. W.1
Miejsce
1 - -
2475 Cracovia
Organizacja
1 - -
2476 Szarf
Osoba
1 - -
2478 Tennenbaum (żona Henryka)
Osoba
1 - -
2479 Pies
Utwór
1 - -
2480 Sambor
Osoba
1 - -
2482 Puchacze
Utwór
1 - -
2483 Fontana
Osoba
1 - -
2485 Poniatówka
Miejsce
1 - -
2486 Fryling
Osoba
1 - -
2487 Klaper (Filip) Feliks
Osoba
1 - -
2488 Gąsienica-Wawrytko Wojciech
Osoba
1 - -