Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
2489 Tadeusz Mitana
Osoba
1 - -
2490 Barańska Janina
Osoba
1 - -
2493 Niemyska-Rączaszkowa Czesława
Osoba
1 - -
2494 Popławski Feliks
Osoba
1 - -
2495 Rose William John
Osoba
1 - -
2496 Ganszyniec Ryszard
Osoba
1 - -
2497 Kowalski Jerzy
Osoba
1 - -
2498 Oppenheim Józef
Osoba
1 - -
2499 Szczepański Jan Alfred
Osoba
1 - -
2501 Przyboś Julian
Osoba
1 - -
2502 Lincoln Abraham
Osoba
1 - -
2504 Bitner Wacław
Osoba
1 - -
2505 Pankiewicz Michał
Osoba
1 - -
2506 Bieńkowski Władysław
Osoba
1 - -
2507 26 Avenue des Alpes, Lausanne
Miejsce
1 - -
2508 Wittlin-Winnicka Wiktoria (Wikta)
Osoba
1 - -
2509 P. P. Yolles 642 45th St. Brooklyn, N.Y.
Miejsce
1 - -
2510 Carowa Zofia z d. Bieńkowska
Osoba
1 - -
2512 Diddington, Camp near Buckden, Huntington Shire
Miejsce
1 - -
2513 26 Avenue des Alpes, Lausanne, Switzerland
Miejsce
1 - -
2514 Rogoszówna Zofia
Osoba
1 - -
2515 Murdoch William
Osoba
1 - -
2516 Mann Angelus Gottfried Thomas „Golo”
Osoba
1 - -
2517 Welles Benjamin Sumner
Osoba
1 - -
2518 Adamic Louis
Osoba
1 - -
2520 Roosevelt Elliott
Osoba
1 - -
2521 Wasylewski Stanisław
Osoba
1 - -
2522 Słapa Aleksander
Osoba
1 - -
2523 Biddle Anthony Joseph Drexel
Osoba
1 - -
2524 Bregman Aleksander
Osoba
1 - -
2525 Michałowski Józef
Osoba
1 - -
2526 Trocki Lew
Osoba
1 - -
2527 Croce Benedetto
Osoba
1 - -
2528 Handelsman Marceli
Osoba
1 - -
2529 Savery Frank
Osoba
1 - -
2530 Kantak Kamil, ks.
Osoba
1 - -
2532 Federkiewicz John Joseph
Osoba
1 - -
2533 Fabrykant Maksymilian
Osoba
1 - -
2534 Dynowska Wanda
Osoba
1 - -
2535 Coriolan
Osoba
1 - -
2536 Król Lear
Osoba
1 - -
2539 Henryk V (film)
Utwór
1 - -
2540 Hamlet
Osoba
1 - -
2545 Tragarz John
Utwór
1 - -
2546 Konfederacja londyńska
Utwór
1 - -
2547 Swinburne Algeron Charles
Osoba
1 - -
2548 Król Edyp (przedstawienie teatralne)
Utwór
1 - -
2549 Rosenkranz
Osoba
1 - -
2550 Guildenstern
Osoba
1 - -
2551 Herlie Eileen
Osoba
1 - -