Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
2523 Biddle Anthony Joseph Drexel
Osoba
1 - -
2524 Bregman Aleksander
Osoba
1 - -
2525 Michałowski Józef
Osoba
1 - -
2526 Trocki Lew
Osoba
1 - -
2527 Croce Benedetto
Osoba
1 - -
2528 Handelsman Marceli
Osoba
1 - -
2529 Savery Frank
Osoba
1 - -
2530 Kantak Kamil, ks.
Osoba
1 - -
2531 Muszkowski Krzysztof
Osoba
5 - -
2532 Federkiewicz John Joseph
Osoba
1 - -
2533 Fabrykant Maksymilian
Osoba
1 - -
2534 Dynowska Wanda
Osoba
1 - -
2535 Coriolan
Osoba
1 - -
2536 Król Lear
Osoba
1 - -
2537 Hamlet (film)
Utwór
4 - -
2538 Olivier Laurence
Osoba
3 - -
2539 Henryk V (film)
Utwór
1 - -
2540 Hamlet
Osoba
1 - -
2541 The Universal Dictionary of the English Language
Utwór
3 - -
2545 Tragarz John
Utwór
1 - -
2546 Konfederacja londyńska
Utwór
1 - -
2547 Swinburne Algeron Charles
Osoba
1 - -
2548 Król Edyp (przedstawienie teatralne)
Utwór
1 - -
2549 Rosenkranz
Osoba
1 - -
2550 Guildenstern
Osoba
1 - -
2551 Herlie Eileen
Osoba
1 - -
2552 Anactoria
Utwór
1 - -
2553 Kuncewicz Witold
Osoba
1 - -
2554 Małecka Zofia z domu Janczewska
Osoba
2 - -
2555 Feigenbaum
Osoba
1 - -
2557 Ledóchowski Włodzimierz
Osoba
3 - -
2558 Pałeczka
Utwór
1 - -
2559 Ślubne obrączki
Utwór
1 - -
2560 Słonimska Halina
Osoba
1 - -
2561 Augenblick Ryszard
Osoba
1 - -
2562 Croydon
Miejsce
1 - -
2563 Leopold III Koburg
Osoba
1 - -
2564 Malik Jakow Aleksandrowicz
Osoba
1 - -
2565 Chambers Whittaker
Osoba
2 - -
2566 Dictators and disciples from Caesar to Stalin.: A psychoanalytic interpretation of history
Utwór
2 - -
2567 Wracam z Polski
Utwór
1 - -
2568 Hedley Arthur
Osoba
37 - -
2569 Flower Desmond
Osoba
13 - -
2570 Masaryk Tomáš Garrigue
Osoba
4 - -
2571 Stypułkowski Zbigniew
Osoba
2 - -
2572 Khama Seretse
Osoba
1 - -
2573 Rommel Erwin
Osoba
1 - -
2574 Endelman
Osoba
1 - -
2575 Mirzwiński
Osoba
1 - -
2577 Relidzyński Józef
Osoba
1 - -